Aktuellt

Attefallshus kan utökas till 30kvm!

Nya regler för Attefallshus!

15, Sep 2017

Regeringen har gett förslag på utökning av storleken på Attefallshus (komplementsbostadshus) med 5kvm. En utökning skulle innebära att husen får vara upp till 30kvm, istället för 25kvm som regeln är idag. Förslaget kommer från bostadsminister Peter Eriksson som en lösning åt den rådande bostadsbristen. Han förutspår att lagändringen kan ge tiotusentals nya minibostäder om den går igenom. Boverket utreder nu förslaget som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2018.

Så får de nya 30kvm disponeras  

Äger du ett hus så får du i byggnadens närhet bygga ett eller flera Attefallshus, bygglovsbefriat, så länge den totala arean för komplementbyggnaderna är max 40kvm. Förslaget är i sig inte en lagändring utan snarare en förlängning av den befintliga regeln och hur dessa 40kvm kan disponeras till exempel 30kvm + 10kvm istället för dagens 25kvm + 15kvm.

För att få ställa ett Attefallshus på din tomt ska placeringen vara minst 4,5m in från tomtgräns. Bostaden får heller inte vara högre än 4 meter i taknockshöjd och den totala byggnadsarean får idag inte överstiga 25kvm. Men om förslaget går igenom kan vi förhoppningsvis snart se Attefallshus på 30kvm.

Vi på Enkelrum tycker att förslaget är strålande då det i dagsläget krävs bygglov för att uppföra våra modeller på 30kvm och uppåt. Om den nya regeln träder i kraft innebär det att vårt E30 blir klassat som Attefallshus!

 

attefallshus nyckelfärdigt

Bli startklar för attefallshuset!

11, Jul 2017

Bli startklar för attefallshuset!

 

Planerar du för ett attefallshus? Så här får du startbesked från byggnadsnämnden och kan komma igång snabbt! Missa inte dessa tips från attefallshus-ägare och Boverkets expert.

 

De flesta har koll på att attefallshuset inte får placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan grannars medgivande, eller att taknockshöjden får vara maximalt 4 meter över medelmarknivån. Men att ta tag i anmälan till Byggnadsnämnden är helt enkelt inte lika roligt som att samla information om hur huset ska se ut. Gör en mjukstart med tips från ägare till attefallshus och en expert på Boverket.  

Tid är pengar, brukar man säga, men ett färdigt attefallshus som får lov att lyftas på plats rätt tid på året kan även även innebära en härligare fritid. Ett attefallshus om maximalt 25 kvadratmeter byggnadsarea behöver som bekant inget bygglov om det byggs som komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Men åtgärden är däremot anmälningspliktig och det gäller att lämna in anmälan till byggnadsnämnden i god tid. Precis som vid bygglov är det först när startbeskedet från byggnadsnämnden kommer som det är tillåtet att påbörja bygget. 

”Många tror att meningen med en lovbefriad åtgärd är att det ska gå enkelt och snabbt. Förenklingen ligger istället i möjligheten att avvika från detaljplan. Själva handläggningen av anmälan är till stor del densamma som vid bygglov” menar Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket, som figurerar i Boverkets film på Youtube där han tillsammans med en jurist besvarar frågor om bygglovsbefriade åtgärder.

 

attefallshuset
Processen för bygganmälan, Enkelrum pressbild.

 

Första steget till startbeskedet är att fylla i och skicka blanketten ”Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd” som finns på kommunens webbsida. tillsammans med ritningar och förslag till kontrollplan. Ritningarna kan ritas på egen hand men ska vara skalenliga och ha utsatta mått. De kan exempelvis ange avstånd mellan tomtgränsen och det planerade attefallshuset. Det viktiga är att ritningarna är tydliga och att de tydligt anger hur huset ska placeras på tomten. Vid handläggningen av anmälan bedömer sedan byggnadsnämnden bland annat byggnadens placering, lokalisering, användning, utformning och förslag till kontrollplan.

Det finns ännu ingen enhetlig tillämpning av lagen om bygglovsbefriade åtgärder mellan kommungränserna, men en undersökning från Boverket från 2015 visar att 57 procent av byggnadsnämnderna inte vägrat något startbesked. När diskussioner förs med byggnadsnämnderna är det oftast uppgifter om placeringen, de tekniska egenskapskraven eller val av material eller färg som behöver kompletteras för att startbesked ska kunna ges.

”Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om bland annat fastighetsbeteckning och tidpunkt för när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Det anges inte några specifika krav från Boverket på vilka handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden, som själv avgör vilka handlingar som behövs för att de ska kunna bedöma den byggnad som anmälan avser”, säger Fredrik Ingmarson.

Vilka handlingar som krävs till anmälan skiljer sig därför åt mellan kommuner. Enligt en rapporten från Boverket – som tar upp hur vissa kommuner tillämpar lagen – är de vanligaste handlingarna som krävs fasadritning, planritning och förslag till kontrollplan. Färg- och materialval ingår i begreppet fasadritning. Vid behov begär också några kommuner in uppgifter om kontrollansvarig, teknisk beskrivning, marksektionsritning, markplaneringsritning, geoteknisk undersökning samt uppgifter om färg- och materialval. 

Kommunens bygglovshandläggare kan berätta närmare om vad som gäller för fastigheten och vad som ska lämnas in till byggnadsnämnden.

Beroende på typ av tomt, kommun och säsong kan väntan bli allt från 2 till 10 veckor. Ofta krävs även kompletteringar under handläggningstiden. Om huset ska byggas på en strandtomt kan det dessutom krävas strandskyddsdispens. 

När Mats Almgren och hans familj på Gotland planerade sitt attefallshus fick de det mesta de behövde inför anmälan till Byggnadsnämnden från Enkelrum i samband med köpet av hustypen E25.

De bor i Visby och har stuga i Åminne som ligger på östra sidan av ön. Attefallshuset förlänger säsongen som komplementbostad till den gamla sommarstugan med enkelglas.

 

poolhus
Poolhus, Enkelrum pressbild. 

 

”Det var vår äldste son som fick idén att vi även skulle bygga en pool. Och visst är det trevligt med huset särskilt för barnbarnen. Det stora glaspartierna ligger mot poolen och det är fyra meter från huset till poolen. Däremellan har vi ett trädäck där vi kan sitta och fika”, berättar Mats.”Vi såg ett demonstrationshus vid Arlanda och funderade igenom våra behov. Vi har vänt och vridit på olika alternativ och gjorde några ändringar som en vägg som delar av sovrummet och två fönster istället för tre som i standardvarianten”

”Den 12 september skickade vi in anmälan. Vi kompletterade med information i november och beslutet kom den 22 november. Det tog lite tid bara men de var underbemannade på bygglovsenheten. Vi satt och väntade några gånger på bygglovsenhetens mottagningstid men vi är ju pensionärer och har gott om tid. Vi lämnade in marklovsansökan för poolen den 5 februari och fick beslut den 24 februari. Huset byggdes under vintern men levererades först 29 mars. I och med att vi byggde pool i samma veva ville vi att husleveransen skulle förskjutas”, säger Mats.

Dokumentation från Enkelrummet kompletterades med en beskrivning av planen för vatten och avloppsanslutning.

”Det var många papper att fylla i, dels skulle vi ha anslutning till kommunalt vatten”, säger Mats. ”Det är bra att man får en lista på vad som skulle med i anmälan. Vi fick en extra avgift för anslutning av ett nytt hus och dokumentera att vi fick ansluta ett till hus till avloppsförgreningen. Vi fick också skicka med detaljerade uppgifter om avstånd i förhållande till befintliga hus och tomtgränsen. Vi trodde att det räckte med regeln om 4,5 meter ifrån tomtgränsen men det finns ju mer att ta hänsyn till. De ville ha en ritning i skala 1:400 på och jag ritade en enkel på egen hand i Paint.” 

Det mesta av reglerna finns till för att huset inte ska komma att störa grannar. Mats med familj fick komplettera med uppgifter men behövde inte kompromissa. Mats tycker det är viktigt att vara medveten om att det kan ta tid att få godkänt på anmälan.

”Många har en vision om att det ska göras på två veckor men det behövs remiss till olika nämnder och förvaltningar och olika avdelningar som ska yttra sig och kolla upp området som kan ha olika kravnivåer beroende på om det till exempel ligger mitt ute i skogen, i ett tättbebyggt område eller semesterområde. Vårt område räknas som tätbebyggd och hade det varit 500 meter bort, på andra sidan vägen hade vi inte behövt lika mycket dokumentation”.

Per Magnusson i Grönviken i Uppsala har ett E25 med loft som levererades 2016. 

”Anmälan lämnades in i slutet av maj och vi fick svaret på max två veckor. Det enda som synkade projektet var hantverkareproblem när vi skulle förbereda grunden för huset. Enkelrum stod för själva huset och att lyfta det på plats och vi skulle ordna marken med en enskild hantverkare. Under sommaren gjorde vi grunden och grävde för vatten och avloppet och huset kom i september, det passade oss bra så vi slapp stressa med förberedelserna”, berättar Per.   

Attefallshuset är nu tillfälligt boende för en liten familj som letar permanent bostad. Ett eget litet hus som har kök, badrum, vardagsrum och loft fungerar som mellanting från ingenting till att skaffa något själv. “Det här huset har allt man behöver i ett boende. Det enda vi kompletterade med var den smidiga köksfläkten Cylinda Exklusiv 50 cm

attefallshus kök badrum
Attefallshus E25 med kök och badrum, Enkelrum pressbild.

När det gäller stilen på attefallshuset ville familjen att det skulle passa ihop med boningshuset som är falurött med sadeltak och det målades därför med Falu rödfärg. Men när det gällde utformningen av var funktionen med ett loft viktigare än stilen och det blev ett pulpettak. Familjen har även byggt en friggebod med pulpettak som är pumphus till attefallshuset och förvaring.

”Vi fick intyg och en checklista från Enkelrum tillsammans med ritningar och kontrollplan. Några saker fick vi komplettera med när vi lämnade in anmälan. Vår kontakt på byggnadskontoret frågade om ett par ritningar som inte rörde själva huset men i övrigt gick det bra att använda manualen från Enkelrum. Där fanns några exempel på hur andra har gjort med olika typer av hus, en checklista och kontrollplan. Inför bygget fick vi själva fixa grunden och anslutningar och anlitade en entreprenör för det jobbet”, säger Per.

”Just att ha en mall underlättar jättemycket och checklistan svarade också på vilken hantverkare som har ansvar för varje del. Det kunde vi lätt applicera på vårt fall, säger Per och fortsätter: ”Om vi hade börjat på egen hand från ingenting hade det blivit flera vändor fram och tillbaka. Vi skulle till exempel skydda grunden mot fukt och det var bra att checklistan tog upp det så grunden blev rätt förberedd”.

Per vill påminna alla som har fått startbesked att komma ihåg att skicka in det som behövs inför slutbesked.

”När vi gjorde anmälan och fick startbeskedet fick vi med kommunens underlag för vad vi skulle uppge inför slutbeskedet. Ett slutbesked ska man ha fått innan man flyttar in men det är lätt att glömma.”

 

Handlingar som efterfrågas och ska skickas in (alla kommuner)

 • Anmälningsblankett (finns på din kommuns hemsida att ladda ner.)
 • Planritning 1:100
 • Fasadritningar 1:100 (med färg- och materialval)
 • Sektionsritning 1:100
 • Situationsplan 1:400 eller 1:500 som bygger på en nybyggnadskarta
 • Konstruktionsritning
 • Godkännande av grannar om närmare än 4,5m
 • Förslag till kontrollplan

Handlingar som kan efterfrågas (olika från kommun till kommun)

 • Förslag på kontrollansvarig
 • Planritning 1:100, möblerad med funktionsmått som redovisar tillgänglighet
 • U-medelvärdesberäkning (energiberäkning)
 • Brandskyddbeskrivning
 • Redovisning av vatten- och avloppslösning
 • Ventilationsredovisning
 • Markplaneringsritning
 • Utlåtande från sakkunnig angående tillgänglighetskrav
 • Ytterligare ansökningshandlingar kan tillkomma  t ex om det krävs strandskyddsdispens, ansökan för avlopp och vatten eller uppvärmning.
 • Marksektionsritning

 

 

 

En annorlunda leverans

22, Mar 2017

Annexets dramatiska entré på fredagen den trettonde

Punkterade däck, blötsnöoväder och vulkansand är inte de vanligaste inslagen när det är dags att leverera våra Enkelrum. Men allt detta fick Eva och Bertil, sedan i december ägare av ett E15, erfara under en dramatisk leverans på självaste fredag den trettonde. Här följer parets egna berättelse om kvällen då deras E15, som de numera kallar annexet, anlände till trädgården i Saltsjö-Duvnäs.

I november sattes markarbetena igång för den kommande byggnaden på 15 kvm. Husleveransen genomfördes med bredlastfordon som startat i Malmö via Göteborg där pålastning av ”Enkelrummet” skedde. Där tillkopplades dessutom ett släp lastat med en 6 tons grävskopa, och därefter mot Stockholm. Dessvärre fick släpekipaget däcksexplosion och till råga på allt på inre bakhjulet och måste omgående repareras, detta på fredagen den trettonde.

Som vi väl minns, behagade väderleken mot aftonen övergå i underkylt regn och blötsnö. Den stackars malmöpågen var ganska slut när han sent omsider kom på kvällen. Efter diskussion ville han stå på vägen utanför tomten och med kranen svänga över den tunga pjäsen och sätta den på de avvägda lecablocken. När boden var surrad och lyftet påbörjats var friktionen närmast noll, då förmådde inte ens laststöden hindra att allt, inklusive bil, stöden och byggnaden, vid svängning började röra sig mot diket. Nu var goda råd dyra och förrådet svängdes snabbt tillbaka och vi fick ta hela vägbredden i anspråk. Klockan var då ca 21:00 och ringa trafik så dags. De som kom tog rutten runt kvarteret. Med Evas hjälp ordnades vulkansand från förrådet, den är mycket dyr men också mycket effektiv. Nåväl, ny start med sidodrift i åtanke, kom så sakta byggnaden över buskaget och sedan med centimeterpassning i blåst m.m och 12 m utskjut med kran, försiktigt nedsänkt till rätt nivå. Det lyckades, hurra! Sedan återstod ”avetableringen” som tog sin modiga tid. Själv uppskattade jag min rollator som verkligen var mitt stöd på denna veritabla isbana med svallis i backarna.

Hurusom, nu står vår Friggebod på plats. Den benämns numer av oss som ”annexet”.

Varför har vi då investerat i denna bod?

Det började med att vi har ett antal medelhavsväxter som inte tål frost men är perenna. En möjlighet kunde vara ett växthus – nej. En mer permanent bod för flera behov – ja, plockepinn att själva bygga – nej. Alltså en färdigbyggd och inredd samt isolerad byggnad, blev lösningen. Tilläggas bör att vi nu söker en liten värmefläkt med timerinstallation för cirka 8 grader så att växterna som kommer att finnas därinne under vintern skall kunna överleva och boden få ett bättre inneklimat vintertid.

Till saken, som något komplicerar, hör att denna vår stadsdel av Nacka har förklarats som ”kulturminnesvärd” på grund av sina tidstypiska och stora villor med tomter som avses skyddas. I samtal med stadsbyggnadskontoret har man nekat bygglov till Attefallshus på ca 28 kvm. Men tipset till mig var att 15 kvm Friggebod var lovbefriat och därmed kunde man bygga med beaktande av fastighetsgränser och liknande. Detta är orsaken till att begreppet Friggebod lever vidare, dels som uthus, dels som ”We shall overcome…” med Birgit Friggebo som försångare en gång i tiden. Och det gjorde både den och vi själva särskilt med den klass 2 varning för den aktuella kvällen vid leveransen.

En ljusnande framtid för annexet

Vårt annex passar redan in i fastighetens växt- och busk-miljö sommartid, m a o den valda placeringen verkar bli den rätta. Nu börjar planeringen för utedelen i anslutning till framsidan. Ett däck skall tillskapas med ramper på vardera sidor så att rollator/rullstol skall kunna angöra. Än så länge är det blott verbala planer som diskuteras, men med ljusnande tider kommer vi säkert att kunna njuta av den nya skapelsen i sin ”rätta ” miljö. Vi tror att däcket med sitt söderläge kommer att bli en tillgång framgent, särskilt sommartid, med tanke på tillstånd, förväntad minskad rörlighet, balans och finmotoriska funktionshinder som drabbat mig efter en fallskada i Frankrike för några år sedan.

Förbipasserande grannar har redan beskådat objektet och säger sig vara intresserade av såväl utseende som planlösning m.m. När man blev varse om rådande byggrestriktioner verkar intresset öka. Vi kan ju bara tala gott om inköpet så här långt. Så länge vinter råder får anslutning av el m.m. anstå och vi umgås med tanken att låta någon expert göra en anpassad träskylt med den talande texten:

”We shall overcome”

– Eva & Bertil

Så här har du aldrig sett 15 kvm tidigare!

02, Mar 2017

Upplev äkta färgkänsla från Stockholm Design Week

”Inte nog med att det är mörkt 6 månader om året i Sverige utan vi klär oss i svart, sorgens färg, vädret är grått och stadsbilden är grå. Jag är inte emot en neutral inredning men lite mer färg skulle kunna hjälpa oss, det är vetenskapligt bevisat att färg gör oss lyckliga”

Sara Garanty, färgexpert, inredningsdesigner och curator för Colour Emotions

Utställningskonceptet Colour Emotions har fokus på färg och visades på innergården av Hallwylska museet vid Berzelii park i samband med Stockholm Design Week och möbelmässan 2017. Som stolt samarbetspartners till Colour Emotions var vi där med husmodellen E15 som en del av utställningen. Konstnären, färgexperten och inredningsdesignern Sara Garanty stylade huset på 15 kvm med färg, design och konst på årets tema ”Broken Illusions”.

Klicka dig vidare till vår bevakning av Colour Emotions 2017 och färgexpertens styling av E15.  

15 kvm inredning
 
 
 
Colour Emotions

Enkelrum på utställningen Colour Emotions under Stockholm Design Week

23, Jan 2017

Under andra veckan i februari kommer Stockholm flockas av besökare från hela världen som har kommit för att se det senaste trenderna inom skandinavisk design på Stockholm Design Week.   

StockholmdesignweekStockholmdesignweekStockholmdesignweek

Designveckan (Stockholm Design Week) är initierad av den världskända möbelmässan (Stockholm Furniture and Light Fair) och är en vecka fylld av designrelaterade events, möten, utställningar och vernissager som pågår runtom i staden samtidigt som möbelmässan.  

Utställningen Colour Emotions är ett färgsprakande event som presenteras för tredje året i rad under designveckan. Curator och medverkande konstnär för Colour Emotions är inredningsdesignern och färgexperten Sara Garanty som i år har bjudit in åtta kvinnliga designers från olika design- och konstdiscipliner att tolka årets tema Broken Illusions. Utställningen äger rum 10-19 februari på vackra Hallwylska Museet på Hamngatan mitt i Stockholm, där de färgsprakande installationerna kontrasteras i den historiska omgivningen. 

Enkelrum kommer som samarbetspartner för Colour Emotions att ställa ut E15 som stylas och inreds enligt utställningens tema. Portarna öppnar för allmänheten den 10 februari och visningen pågår fram till den 19 februari. Ett perfekt tillfälle för dig som vill se mer av Enkelrum samtidigt som du utforskar den fantastiska utställningen som dessutom är helt gratis!

colour emotions

Medverkande kreatörer tillsammans med Sara Garanty: Fanny Ollas (keramiker), Lisa Hilland (möbelformgivare), Maxjenny (modedesigner), Hanna Werning (formgivare), Katarina Hornsjö (konstnär), Malin Bobeck (textilkonstnär) samt Maria Skeppström & Charlotte Rheyneuclaudes (skådespelare och manusförfattare).

För mer information om årets utställning läs här. För dig som är nyfiken på designveckan och de andra eventen som sker runtom staden utöver Colour Emotions finns en katalog att ladda ner här.   

colour emotions

Snabbfakta

Vad? Colour Emotions – En färgsprakande utställning under Stockholm Design Week och möbelmässan. 

När? Utställningen pågår 10-19 februari. Öppettider tisdag-fredag 12-16, lördag-söndag 11-17. Fri entré. 

Var? Hallwylska museets innergård, Hamngatan 4, 111 47 Stockholm.

 

Ny medarbetare på Enkelrum!

04, Oct 2016

Therese2_resizeDenna vecka välkomnar vi vår nya medarbetare Therése! 

Therése kommer att arbeta med alltifrån marknadsaktiviteter till kundsupport och administration hos oss. Hon har tidigare studerat företagsekonomi i Kalmar, Bangkok och Christchurch, och tycker på fritiden om att resa och fotografera. 

Tveka inte att höra av dig till någon av oss på Enkelrum om du har frågor kring några av våra friggebodar eller attefallshus! 

 

attefallshus 25 kvm

Attefallshus 2 år efter regeln

18, Jul 2016

Attefallshusets historia började den 2:a Juli 2014 då riksdagen klubbade igenom beslutet. Huset uppkallades efter den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall. Det första attefallshuset från Enkelrum levererades kort därefter. Titta tillbaka tillsammans med oss och se när  TV 4 var med när ett  det första attefallshusen levereras!  

Vad händer idag med attefallshus 2 år efter regeln?

När lagen om attefallshus trädde i kraft ställde man sig frågan om detta småhus skulle bli lika vedertaget som friggeboden, men enligt oss har det verkligen blivit det! Under de här två åren har vi sett en ökad efterfrågan på attefallshus både som komplementbyggnad men även som komplementbostadshus, och vårt attefallshus E25 har blivit en av våra bästsäljande modeller. Idag står Enkelrums attefallshus runt om i hela Norden. Det populära huset används för såväl privatbruk som offentligt bruk. 

Reglerna för attefallshus har klarnat under åren för många men fortfarande finns en del frågetecken. Ni kan läsa mer om regler och vad man ska tänka på inför ett köp här. En viktig sak att tänka på är att vara ute i god tid då bygganmälan till kommunen kan ta tid.

Vi är spända på se attefallshuset fortsatta historia och vill passa på att önska er alla en trevlig sommar!

Själva har vi begränsad bemanning och sommartider fram till 2016-08-08, vi ser fram emot en spännande höst! 

 

Jobba med oss!

20, Jun 2016

Vi söker representant/ säljagent för Enkelrums produkter i Finland! 

Tjänsten innebär ett flexibelt arbete för någon som med fördel arbetar med liknande eller kompletterande produkter. Dina arbetsuppgifter består av att hjälpa kunder att realisera sina småhusdrömmar, samt att leda och stötta genom hela köpprocessen. Du arbetar som fristående agent mot provision. Jobbet är självständigt men med nära kontakt med huvudkontoret i Sverige. 

Vem trivs här?

Vi söker dig med bakgrund inom försäljning och tycker om att arbeta självständigt med kundkontakt. Du har med fördel erfarenhet av och intresse för husbygge, design och inredning. Tjänsten passar dig som drivs av entreprenörskap och vill lära dig mer om att bygga varumärken. 

Krav
– Svensk och Finsktalande
– Bosatt i Åbo eller Helsingfors

Vilka är Enkelrum?

Enkelrum arbetar med att leverera nyckelfärdiga friggebodar, attefallshus och större komplementhus för året runt bruk med en smart lösning för alla. Produkterna är unikt designade och av hög kvalité. Enkelrum är väldigt exponerade i press och media och marknadsförs och säljs i hela Norden. 

Kontakta gärna vår nuvarande representant i Finland, Heidi,  för att få veta mer!
+358 50 487 68 53 

Verkar detta intressant? Sök tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till info@enkelrum.se, märk ansökan ”Säljagent Finland”. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten tillsätts snarast. 

 

10 år med Enkelrum!

28, Apr 2016

Den 28 april 2006 levererades det första Enkelrummet i Sverige, en vit E10. Den lilla friggeboden har sedan dess fått hela 6 nya större vänner till sin Enkelrum familj: E15, S15, E20, E25, E25 loft och E30, som också numera säljs i hela Norden. Vilken fantastisk resa det varit! 

friggebod E10

Från 1 modell till 7

Enkelrums historia började med Industridesignern Claes Grönwall som visste hur lång tid det faktiskt tar att bygga en friggebod. Därför ritade han ”Enkelrum ”. En snygg och funktionell friggebod som kan brukas året runt for alla ändamål, och där yta och volym är maximalt utnyttjat. Ett hus som levereras helt färdigt. Bara att flytta in. 

Detta var 2005 och 2006 började de första husen i dåvarande friggebodsstorleken 10 kvm att levereras från eget snickeri i Göteborg och via designföretaget 436 Design AB. 2008 ändrades reglerna för att bygga bygglovsfri friggebod från 10 till 15 kvm och under våren 2008 levererades de första 15 kvm friggebodarna från Enkelrum. Samma år lanserades även en större modell, E20 på 20 kvm.

Under 2009 hade Enkelrum växt ur sina lokaler och verksamheten övergick till Hevra AB som sedan dess säljer och marknadsför Enkelrum. 2011 introducerades hus med sadeltak och 2013 började större hus upp till 30 kvm att levereras.

För snart 2 år sedan, den 2 juli 2014 kom lagen om attefallshus, vilken innebär att man får bygga ett så kallat attefallshus på upp till 25 kvm efter godkänd bygganmälan. Ur detta föddes modellen E25 attefallshus och även E25 loft, ett attefallshus med loft, som lanserades något år senare. 

Från 1 land till 4

Enkelrum lanserades i Sverige 2006 och i grannlandet Norge 2010. Ett år senare, 2011, lanserades även husen i Finland. Leveranserna har sträckt sig ända från Kiruna och nord Norge i norr och hela vägen ner till Helsingör i Danmark och Åbo i Finland.

Här kan du se en video från Enkelrums första leverans till Åbo i Finland! 

 

(läs mer…)

bygga attefallshus

Våra bästa experttips när du ska bygga attefallshus

19, Apr 2016

I Houzz artikel “Få dina drömmars Attefallshus: 3 experter ger sina bästa tips” har vi tillsammans med leverantörerna Kenjo och Sommarnöjen gett våra främsta råd och tips för hur du bör tänka när du planerar att bygga attefallshus. 

Sammanfattning av Enkelrums tips när du ska bygga attefallshus: 

1. Var ute i god tid.
Ett attefallshus är som vilket hus som helst fast mindre, därför bör du vara ute i god tid innan du ska börja bygga. Du ska hinna komma fram till vad du vill ha, lämna in bygganmälan och göra klart markarbete innan huset kommer.

2. Tänk igenom vad du verkligen behöver.
Många tänker 25 kvm med loft när de tänker attefallshus men i många fall behöver man inte mer än 20 kvm för syftet. Ofta räcker det med både enklare och mindre än man tror från början, man kanske inte behöver komplett kök och badrum utan bara en toalett. När det gäller inredning är det lätt att övermöblera när man ritar själv. Då kan vi visa på hur det blir i verkligheten, då det kan vara stor skillnad från skissblocket.

3. Tänk över attefallshusets placering på tomten.
Utnyttja placeringen av ditt attefallshus till att exempelvis fungera som insynsskydd eller bullerskydd. Det är inte fel att ställa huset med baksidan mot vägen eller mot grannens tomt. Förutom Attefallshuset får man även bygga 15 kvadratmeter friggebod, alltså totalt få 40 kvadratmeter extra utrymme. Viktigt att komma ihåg är att inte glömma förvaringsmöjligheter i dessa kvadratmeter. Du kan exempelvis utnyttja en del av attefallshuset eller friggeboden som ett separat förråd.  

Läs hela artikeln och alla smarta tips här!