Vad behöver jag förbereda innan leverans?

 

Byggplatsen ska vara röjd från växtlighet och plintar ska placeras enligt plintskiss som vi förser er med. På denna finns också vidare instruktioner hur du går tillväga. Elen behöver vara framdragen för att koppla in via kopplingsplinten på ditt Enkelrum. Om du ska ha badrum och kök behöver vattenframdragning och avloppet även vara gjort.

Rådfråga oss gärna om du är osäker.