Nästa års Enkelrum till 2018 års priser!

 

Låt oss ta fram din offert innan årsskiftet så har du fram till den sista januari på dig att beställa nästa års förfinade Enkelrum till 2018 års priser. 

Varje Enkelrum som levereras är unikt och inspirerar oss till att ständigt utvecklas. Såhär i slutet av året tar vi tillfället i akt att utvärdera och besluta hur vi ytterligare kan förfina våra husmodeller inför kommande säsong. En nyhet med 2019 års Enkelrum är justerade fönsterstorlekar som går i linje med Claes Grönwalls originalutförande av den första Enkelrum-friggeboden. 

Kontakta oss för din personliga offert!