Nya regler för Attefallshus – Ett steg närmare bygglovsfria 30 kvadrat!

Today is the day! Boverket har idag publicerat den rapport som utrett huruvida Attefallsregeln, som idag tillåter enskild komplementbyggnad/bostadshus på 25kvm, skall utökas till 30kvm. 

Anledningen till att man valt att undersöka möjligheten till att förändra och utöka regleringen kring Attefallshus är då den inte riktigt gett den effekt som var tanken från början; ge möjlighet till bygglovsbefriade bostäder och på så vis minska bostadskrisen.

Inte helt oväntat, kan resultatet av rapporten tolkas som att Boverket föreslår att regeln utökas. Dagens 25 kvm innebär en boyta på ca. 22 kvm, och ökningen skulle alltså innebära en boyta på ca. 27 kvm. “Det kan göra dem mer attraktiva att använda som bostad” skriver Boverket i sin rapport.

Har du dålig koll på vad reglerna för Attefallshus faktiskt innebär? Läs vårt inlägg som förklarar hur de nya kvadratmetrarna kan disponeras här.

Vad händer nu?

“Nu ska regeringen ta det här vidare. För att ändringen ska träda i kraft behövs riksdagsbeslut. Det finns brett stöd där men kammaren tar inte emot fler propositioner förrän efter valet. Till dess jobbar regeringen på med att få fram en bra proposition.” skriver Bostadsministerns pressekreterare, Carl-Martin Vikingsson.

Enkelrum har idag tre Attefallsmodeller (E20, E25 & E25 Loft) och ökningen skulle innebära att modellen E30 skulle klassas som Attefallshus.

Ni hittar Boverkets fullständiga rapport här.

Nya regler för Attefallshus!

Regeringen har gett förslag på utökning av storleken på Attefallshus (komplementsbostadshus) med 5kvm. En utökning skulle innebära att husen får vara upp till 30kvm, istället för 25kvm som regeln är idag. Förslaget kommer från bostadsminister Peter Eriksson som en lösning åt den rådande bostadsbristen. Han förutspår att lagändringen kan ge tiotusentals nya minibostäder om den går igenom. Boverket utreder nu förslaget som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2018.

Så får de nya 30kvm disponeras  

Äger du ett hus så får du i byggnadens närhet bygga ett eller flera Attefallshus, bygglovsbefriat, så länge den totala arean för komplementbyggnaderna är max 40kvm. Förslaget är i sig inte en lagändring utan snarare en förlängning av den befintliga regeln och hur dessa 40kvm kan disponeras till exempel 30kvm + 10kvm istället för dagens 25kvm + 15kvm.

För att få ställa ett Attefallshus på din tomt ska placeringen vara minst 4,5m in från tomtgräns. Bostaden får heller inte vara högre än 4 meter i taknockshöjd och den totala byggnadsarean får idag inte överstiga 25kvm. Men om förslaget går igenom kan vi förhoppningsvis snart se Attefallshus på 30kvm.

Vi på Enkelrum tycker att förslaget är strålande då det i dagsläget krävs bygglov för att uppföra våra modeller på 30kvm och uppåt. Om den nya regeln träder i kraft innebär det att vårt E30 blir klassat som Attefallshus!