Attefallshus_svart_gotland_funkis

Nye regler gjør det enklere å bo i mikrohus!

1.juli trer de nye reglene i kraft som gjør det enklere for deg som ønsker å bo i mikrohus opptil 30 kvm.

Det blir lettelser i de byggtekniske kravene, men en må fortsatt søke kommunen samt ta hensyn til gjeldende reguleringsplan og bestemmelser.

Alternativ boform

Mange ønsker nå å downsize og bo i en mindre bolig. Dette har mange fordeler, blant annet at små hus er svært energieffektive, krever mindre kapital og mindre vedlikehold.

Mikrohus har et lite fotavtrykk og krever lite opparbeiding av tomten, slik at en unngår store inngrep i naturen.

Lavere bokostnader er også en av fordelene med småhus.

Frem til sommeren så har vår minste bolig vært på 34 kvm, men med de nye reglene vil dette åpne opp for at vår 25 og 30 kvm modell kan brukes som bolig. Med og uten hems.

Noen av punktene i de nye reglene

  • De nye reglene gjelder for frittliggende mikrohus til boligformål opp til 30 kvm
  • Mikrohusene er unntatt krav om tilgjengelighet, krav om bod og oppbevaring
  • Mikrohusene er unntatt krav om uavhengig kontroll
  • Mikrohusene må inneholde alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, bad med toalett, soveplass
  • Huset kan ikke overstige en høyde på 4,5m over bakken
  • Tiltaket krever byggesøknad til kommunen slik som et vanlig bolighus
  • En må fortsatt følge plan- og bygningsloven når det gjelder plassering, parkering, renovasjon og løsninger for vann og avløp
  • Mikrohuset skal kun plasseres på tomter regulert for bebyggelse

DIBK kommer med en veileder i god tid før de nye reglene trer i kraft.

Her kan du lese mer;  https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/na-blir-det-enklere-a-bygge-mikrohus

attefallshus sadeltak 30 kvm

Mikrohus fra Enkelrum

Enkelrum har i alle år fokusert på ferdigbygde småhus i høy kvalitet. Nå tilpasser vi noen av modellene våre til de nye kravene til mikrohus slik at du kan realisere drømmen om å nedskalere og bo i et lite Enkelrum.

Vi har lang erfaring med småhus og hjelper deg hjerne med å finne riktig planløsning og materialer for akkurat deg. Våre Enkelrum har kort byggetid, men planlegger du å bygge et mikrohus så start gjerne tidlig med prosessen.

Enkelrums modeller er ment for permanent plassering, slik at etter du har mottatt ferdigattest fra kommunen din kan du slappe av og nyte livet i ditt nye hjem.

Leker du med tanken om å bo mindre så ta gjerne kontakt oss.  Vi ser frem til å høre fra deg. 

Trenger du bistand med byggesøknad er vi også behjelpelige med det.