Enkelrum – Atelier, studio, skrivestue, tenkerom!

Kundene til enkelrum har vist veien i 10-år, byggene kan brukes til det meste. Enkelrum kan også tilpasses akkurat ditt behov. Musikere og komponister har fått lydisolerte løsninger. Billedkunstnere har fått riktige lysmengde og lysvinkling.  Forfattere har fått intime skrivestuer. Alt dette kan du plassere på egen tomt uten byggesøknad (maks. 50kvm) eller på helt andre andre steder!

Kan vi løse ditt behov med riktige tilpasninger!

Se spesiell levering: https://www.youtube.com/watch?v=LFwKTp3PERc&feature=youtu.be