Enkelrum blir større – hvis du vil!

Enkelrum utviklet i 2015 en kobling. 

Koblingen binder samme flere bygg og du får Enkelrum så stor du vil. 

E30 + E20= 50kvm, E20 + E20 = 40kvm, E30 x 3 + kobling = 90kvm

Du setter sammen byggene fra 10-30kvm pr. enhet selv!