Nøkkelferdig fritidshus

Et lite men stødig hus på 34 kvadrat eller mer. Enkelrum som nøkkelferdig fritidshus er i en komfortabel størrelse og isolert for helårsbruk. Skap din egen naturnære retreat eller utleiehytte. Skaler opp ditt feriehus slik at du kan skalere ned i byen. Designet for ferierende, minimalister og den langsiktige planleggeren som vil rydde ut og skape en mer bekvem fremtid. Enkelrum som nøkkelferdig fritidshus kan romme hele familien, eller bare deg, uansett hvor du velger å være.

Bolig E48

Finn roen i det enkle livet året rundt i en nedskalert helårsbolig på like under 50 kvm.

E-länk

E-länken gir deg muligheter for å kombinere akkurat så mange Enkelrum du trenger for å kunne inkludere alt du ønsker.

Fritidsbolig E34

E34 er en nøkkelferdig løsning for deg som vil ha en komplett fritidsbolig på et plan.

Minihus E38

Minihus E38 er for deg som vil ha en komplett helårsbolig. Egner seg svært godt til førstegangskjøpere eller andre som trenger en liten bolig.

Nest

Book et Enkelrum i naturen. Nyt skogens ro på en ny og unik måte med Enkelrum Nest.

Nøkkelferdig E68

E68 preges av en arkitektur som puster og åpner opp for naturen.

Enkelfakta: Svensker og nordmenn har flest fritidshus i verden! Fra begynnelsen en selvfølgelighet å bo uten strøm og rennende vann – til i dag da vi ønsker oss et fritidshus med alle bekvemmeligheter på plass for i perioder å kunne “flytte ut” på fjellet eller ved sjøen. Et nøkkelferdig fritidshus fra Enkelrum kan utrustes med de funksjoner du ønsker, og krever somregel et byggeløyve.

Enkelhet hele veien!

Vi vet at også et lite hus kan kjennes som et stort prosjekt. Derfor holder vi prosessen enkel fra start til slutt. Slik blir ditt fritidshus eller hjem fra Enkelrum til:

fritidshus vit langa 70 kvm

UKE 1

Tenk igjennom

Du har din tomt og er klar for ditt drømmehus. Funder litt på hvem eller hva du gjør plass til, ditt tenkte budsjett og husets plassering. Tenk på at stedet skal kunne nås via vei og med kranbil. Kontakt deretter oss for å sette i gang med din Enkelrumreise!

Fritidshus specialritat ikea kok 70 kvm

UKE 2

Tilpass & bestill

Benytt våre smarte ferdige pakker og materialvalg eller få hjelp av oss med et helt kundespesifikt prosjekt. Sammen skreddersyr vi din løsning. Når wow-følelsen inntreffer, bestiller du enkelt ditt Enkelrum.

fritidshus platsbyggd inredning enkelrum

UKE 3

Søk om byggeløyve

Send inn de tegninger du får fra oss til kommunen, eller len deg tilbake og la oss ta oss av byggesøknaden. Behandlingstiden hos kommunen varierer, og du kan regne med et vedtak innen tre uker til tolv uker.

platsbyggd horna i fritidshus fran enkelrum

UKE 7

Forbered før leveranse

Ditt Enkelrum bygges på snekkeri av kompetente håndverkere på bare noen uker. Underveis forbereder du leveringsplassen innen leveransedagen – med fundament, strømtilkobling og eventuelt vann- og avløpstilkobling.

enkelrum sommarhus 70 kvm

UKE 15

Ta imot ditt Enkelrum

Ditt Enkelrum løftes på plass. Du kan flytte rett inn etter ferdigattest er gitt!

Spørsmål og Svar om Fritidshus

Ja, du behöver i de allra flesta fall ansöka om bygglov för att bygga ditt fritidshus. Om din tomt ligger i ett detaljplanerat område, kan bestämmelser finnas kring huruvida ditt hus kan vara ett fritidshus eller om det behöver utformas som ett bostadshus (som tur är kan våra Enkelrum inta båda former – läs mer om detta under frågan ”Får jag bo året runt i mitt fritidshus?). Bygglovsansökan skickas in till byggnadsnämnden i den kommun där ditt hus ska placeras.

Du söker bygglov hos byggnadsnämnden i den kommun där fritidshuset kommer att stå. Ansökan är skriftligt och/eller webbaserad och innehåller ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att förstå vad du planerar att bygga och kunna fatta sitt beslut. Vi förser dig med de ritningar som gäller för ditt Enkelrum.

Vill du slippa pappersarbetet helt? Säg till! Vi har lång erfarenhet av bygglovsärenden och stöttar dig gärna som ombud i bygglovsprocessen.

Ja, byggnadsnämnden tar ut en avgift för att hantera din bygglovsansökan. Avgiften skiljer sig mellan kommuner. Räkna även med att det kan tillkomma avgifter till kommunen i det fall du behöver beställa tomtkarta/nybyggnadskarta (som underlag för din situationsplan), samt för utstakning och lägeskontroll om kommunen kräver detta. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vilka avgifter som gäller för dig och ditt husprojekt.

Det kan ta mellan 10-14 veckor tills att du får ditt startbesked – i vissa fall kortare och andra fall längre.

Från det att en komplett ansökan om bygglov har inkommit till byggnadsnämnden, ska handläggning ske och beslutet tas inom tio veckor. Tidsfristen får under vissa omständigheter förlängas en gång med högst tio veckor. Beslut är inte detsamma som startbesked. Efter att du har fått ditt beslut om att bygglov beviljas hålls vanligtvis ett tekniskt samrådsmöte med representant från kommunen där du och din kontrollansvarige närvarar. Efter detta möte kan ibland kompletteringar behövas, och därefter får du ditt startbesked.

I startbeskedet framgår det när åtgärderna får påbörjas om lovbeslutet inte får verkställas direkt, det vill säga när du får påbörja markarbetet – och vi kan lägga in ditt hus i produktionsplanen!

När du planerar vart på tomten du ska placera ditt fritidshus behöver du ta eventuell detaljplan i beaktning. Detaljplanen innehåller en plankarta som säger vart på tomten du kan placera ditt hus. Nära vägar, grannar och vatten finns ofta kryss- och prickmarkerad mark där endast vissa typer av hus får sättas, exempelvis friggebod och attefallshus.

Ligger din tomt utanför detaljplanerat område bedöms din bygglovsansökan och planerad placering i stället individuellt av byggnadsnämnden. Om ditt hus ska ligga nära vatten måste tillstånd skaffas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, normalt gäller detta en placering inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att veta vad som gäller för dig och din tomt.

I våra nyckelfärdiga fritidshus från 34 kvadrat önskar de flesta att vi förbereder en plats för installation av en luft-luftvärmepump som snabbt kan värma upp eller kyla ner huset beroende på säsong. En luftvärmepump har dels en innerdel som placeras inomhus på väggen, samt en ytterdel som med fördel ställs nära huset utan att fästas på fasad. Du beställer och installerar själv din luftvärmepump efter husleveransen, från valfri lokal installatör.

Det går även bra att värma upp huset med fina eladiatorer från Mill i samtliga rum, alternativt med golvvärme i badrum och/eller resten av huset (som om de massiva trägolven från Moelven inte är härliga nog att gå barfota på).

Har du för avsikt att använda huset som permanentboende har vi ett färdigt paket som dels innebär anpassningar av uppvärmningen. Läs mer under frågan ”Får jag bo permanent i mitt fritidshus?”.

Ja, alla fritidshus från Enkelrum är vinterbonade! Träfönster från Svenska Fönster med treglas låter naturen vara närvarande, utan att släppa in kylan. Och det högeffektiva isoleringsmaterialet Kooltherm gör väggarna välisolerade utan att stjäla värdefulla kvadrat. Innanför panelen på alla Enkelrums fritidshus finns förutom 65 mm stenull, 80 mm Kooltherm. För att uppnå samma isolervärde med bara stenull hade väggreglarna behövt vara runt 200 mm i stället för 145 mm. I ett E34 innebär det att valet av isolering ger mer än en hel kvadrat extra att bo på.

Alla Enkelrum är välisolerade redan i standardutförande, och kan med enkla medel uppnå energikraven på bostadshus. Energihushållningskraven beräknas idag på ett sätt som gör dem svårare att uppnå med ett mindre hus kontra ett stort (då hänsyn inte tas till det totala fotavtrycket – som faktiskt är mindre för ett litet hus). Är drömmen att bo i ditt Enkelrum, tilläggsisolerar vi därför gärna ditt (redan välisolerade) hus med extra Kooltherm i både golv och tak, samt med Svenska Fönsters svanenmärkta fönsteralternativ.

Det minsta vi kan göra är att göra det enkelt för dig som vill leva större, på mindre yta!

Ja! Du kan ansöka om bygglov för ett fritidshus där du senare flyttar in permanent.

Fritidshus saknar exakt definition i bygglagstiftningen men sägs vara ett småhus som inte är inrättat för helårsboende, och är därav undantagna flera av kraven som ställs på permanentboende. Exempelvis när det gäller tillgänglighet, bostadsutformning och energihushållning. Fritidshus är därför enklare att utforma efter eget tycke, och möjliggör bland annat användning av flera stora glaspartier, större valfrihet kring uppvärmning, samt att rum tillåts vara mindre än vad som skulle godkännas i ett permanentboende.

I vissa fall kan det dock vara att föredra att direkt ansöka om bygglov för permanentboende, oavsett när i tiden du planerar att flytta in permanent i ditt Enkelrum. Exempelvis kan bestämmelser i detaljplanen säga att tomten är avsedd endast för bostadshus.

Alla Enkelrum är vinterbonade och välisolerade i standardutförande, och kan med enkla medel uppnå energikraven som ställs på bostadshus. På det sätt som energikraven mäts idag (utan hänsyn till totala fotavtrycket, som faktiskt är mindre med ett litet kontra stort hus), krävs att Enkelrum som ska användas för permanentboende tilläggsisoleras med Kooltherm även i tak och golv samt att fönsterpartier svanenmärks. Utöver detta adderas en luftvärmepumpsdriven varmvattenberedare, samt för ventilationen en PAX Eos luftvärmeåtervinnare. Plats förbereds också för en luft-luftvärmepump som ni själva installerar efter leverans med lokal installatör.

Med mindre justeringar av planlösningen anpassar vi rum, dörrar och trösklar för att uppnå tillgänglighetskraven som ställs på permanentboende.

För att läsa vidare om fritidshus och regler går du in på Boverkets hemsida. Du  kan även kontakta oss för frågor – vi har hjälpt och hanterat många ärenden åt våra kunder.

Små hus blir alltmer populära. Många vill äga sitt egna hem, men slippa känna sig styrd av prylar. I ett litet hus kan du samla bara det och dem som betyder något för dig. Känna friheten som ett litet hus innebär, med lägre levnadskostnader, som gör att du kan lägga pengar på det som du tycker är viktigast.

Du kan inta bostadsmarknaden, lämna stan och komma närmre naturen i ett litet hus med egen trädgård. Kanske odla och bli mer självförsörjande? Mindre yta med färre distraktioner lockar i ett samhälle där allt fler har svårt att hitta lugnet, och där det har börjat kosta mer att leva. Småhus är en smart väg till ett mer välavvägt och enklare liv – ett liv som du själv väljer.

Previous slide
Next slide

Enkelrum på vei!

Det skal være enkelt å bestille et helt eget nøkkelferdig fritidshus fra Enkelrum. Husets dimensjoner er tilpasset for transport på våre veier, og du kan med andre ord få et nøkkelferdig fritidshus levert helt ferdigbygget direkte til din tomt.
E30 og oppover kan løftes cirka 10 meter med kranbil. Når du beregner løftelengden så måler du fra midten av bilen til midten av huset. For lengre løft opp til 40 meter kan mobilkran benyttes. Kontakt oss for å diskutere forutsetningene på akkurat din tomt.

Kontakt oss

Gjør ideene dine til live med vår ekspertise! Send din forespørsel via skjemaet i dag, så tar vi det første steget mot ditt drømmeprosjekt sammen.