NY EFFEKTIV ISOLASJON I VÅRE STØRSTE MODELLER

Våre største modeller (E25. E25 Hems og E30) har fått en mer effektiv isolasjon. PIR-isolasjon oppfyller brannklassekrav IE30, noe som betyr høy brannsikkerhet. Les mer på https://www.spu-isolering.no/produkter/

Enkelrum holder høy standard når det gjelder materialkvalitet!