Nyckelfärdigt fritidshus

Ett litet men stadigt hus på 34 kvadrat eller mer. Enkelrum som nyckelfärdigt fritidshus är av komfortabel storlek och isolerat för åretruntbruk. Skapa din egna naturnära retreat eller vinterbonade uthyrningsstuga. Skala upp ditt semesterhus så att du kan skala ner i stan. Designade för semesterfirare, minimalister och den långsiktige planeraren som vill rensa ut och skapa en bekvämare framtid. Enkelrum som nyckelfärdigt fritidshus kan rymma hela familjen, eller bara dig, oavsett vart du väljer att vara.

Bostadshus E48

Hitta välbefinnande i det enkla livet året om i ett nedskalat permanent boende på strax under 50 kvm.

Fritidshus E34

I E34 bor du enklare, året om! Ett nyckelfärdigt och vinterbonat fritidshus som utan problem fungerar som ett självförsörjande hushåll.

Fritidshus E38

Med rymligare dimensioner, ger E38 på 38 kvm dig drömboendet för dig och din familj till ett bra pris.

Fritidshus E68

E68 präglas av en arkitektur som andas och öppnar upp för naturen.

Modul E-Länk

Behöver du ett större fritidshus eller en bostad? Modul E-Länk låter dig sammankoppla två Enkelrum till ett större.

Nest

Boka ett Enkelrum i naturen. Njut av skogens tystnad på ett nytt och unikt vis med Enkelrum Nest.

Sammanbyggda moduler

Enkelrumlängan kombinerar lantlig charm med stilren design i ett komplett fritidshus.

Enkelfakta: Svenskarna har flest fritidshus i världen! Från början en självklarhet att bo utan el och rinnande vatten – till idag då vi önskar oss ett fritidshus med alla bekvämligheter på plats för att under perioder kunna “flytta ut” på landet. Ett nyckelfärdigt fritidshus från Enkelrum kan utrustas med de funktioner du önskar, och kräver oftast ett godkänt bygglov.

Enkelhet hela vägen!

Vi vet att även ett litet hus kan kännas som ett stort projekt. Därför håller vi processen enkel från början till slut. Så blir ditt fritidshus eller hem från Enkelrum till:

fritidshus vit langa 70 kvm

VECKA 1

Tänk till

Du har din tomt och är redo för ditt drömhus. Fundera vem eller vad du gör plats för, din tänkta budget och husets placering. Tänk på att platsen ska gå att nå via väg och med kranbil. Kontakta därefter oss för att sätta igång med din Enkelrumresa!

Fritidshus specialritat ikea kok 70 kvm

VECKA 2

Anpassa & beställ

Nyttja våra smarta färdiga paket och materialval eller ta hjälp av oss med ett helt kundspecifikt projekt. Tillsammans skräddarsyr vi din lösning. När wow-känslan infaller, beställer du enkelt ditt Enkelrum digitalt eller vid ett besök på vår showroom i Stockholm.

fritidshus platsbyggd inredning enkelrum

VECKA 3

Ansök hos kommunen

Skicka in de underlag du får från oss till kommunen, eller luta dig tillbaka och låt oss sköta bygglovsansökan.  Handläggningstiden hos kommunen varierar, och du kan räkna med ett beslut inom alltifrån en månad upp till tio veckor.

platsbyggd horna i fritidshus fran enkelrum

VECKA 7

Förbered för leverans

Ditt Enkelrum handtillverkas på lokalt snickeri av skickliga hantverkare på bara några veckor. Under tiden förbereder du leveransplatsen inför leveransdagen – med husgrund, elanslutning och eventuell vatten- och avloppsanslutning.

enkelrum sommarhus 70 kvm

VECKA 15

Ta emot ditt Enkelrum

Ditt Enkelrum lyfts på plats. Du kan flytta in direkt!

Frågor & Svar om Fritidshus

Ja, du behöver i de allra flesta fall ansöka om bygglov för att bygga ditt fritidshus. Om din tomt ligger i ett detaljplanerat område, kan bestämmelser finnas kring huruvida ditt hus kan vara ett fritidshus eller om det behöver utformas som ett bostadshus (som tur är kan våra Enkelrum inta båda former – läs mer om detta under frågan ”Får jag bo året runt i mitt fritidshus?). Bygglovsansökan skickas in till byggnadsnämnden i den kommun där ditt hus ska placeras.

Du söker bygglov hos byggnadsnämnden i den kommun där fritidshuset kommer att stå. Ansökan är skriftligt och/eller webbaserad och innehåller ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att förstå vad du planerar att bygga och kunna fatta sitt beslut. Vi förser dig med de ritningar som gäller för ditt Enkelrum.

Vill du slippa pappersarbetet helt? Säg till! Vi har lång erfarenhet av bygglovsärenden och stöttar dig gärna som ombud i bygglovsprocessen.

Ja, byggnadsnämnden tar ut en avgift för att hantera din bygglovsansökan. Avgiften skiljer sig mellan kommuner. Räkna även med att det kan tillkomma avgifter till kommunen i det fall du behöver beställa tomtkarta/nybyggnadskarta (som underlag för din situationsplan), samt för utstakning och lägeskontroll om kommunen kräver detta. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vilka avgifter som gäller för dig och ditt husprojekt.

Det kan ta mellan 10-14 veckor tills att du får ditt startbesked – i vissa fall kortare och andra fall längre.

Från det att en komplett ansökan om bygglov har inkommit till byggnadsnämnden, ska handläggning ske och beslutet tas inom tio veckor. Tidsfristen får under vissa omständigheter förlängas en gång med högst tio veckor. Beslut är inte detsamma som startbesked. Efter att du har fått ditt beslut om att bygglov beviljas hålls vanligtvis ett tekniskt samrådsmöte med representant från kommunen där du och din kontrollansvarige närvarar. Efter detta möte kan ibland kompletteringar behövas, och därefter får du ditt startbesked.

I startbeskedet framgår det när åtgärderna får påbörjas om lovbeslutet inte får verkställas direkt, det vill säga när du får påbörja markarbetet – och vi kan lägga in ditt hus i produktionsplanen!

När du planerar vart på tomten du ska placera ditt fritidshus behöver du ta eventuell detaljplan i beaktning. Detaljplanen innehåller en plankarta som säger vart på tomten du kan placera ditt hus. Nära vägar, grannar och vatten finns ofta kryss- och prickmarkerad mark där endast vissa typer av hus får sättas, exempelvis friggebod och attefallshus.

Ligger din tomt utanför detaljplanerat område bedöms din bygglovsansökan och planerad placering i stället individuellt av byggnadsnämnden. Om ditt hus ska ligga nära vatten måste tillstånd skaffas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, normalt gäller detta en placering inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att veta vad som gäller för dig och din tomt.

I våra nyckelfärdiga fritidshus från 34 kvadrat önskar de flesta att vi förbereder en plats för installation av en luft-luftvärmepump som snabbt kan värma upp eller kyla ner huset beroende på säsong. En luftvärmepump har dels en innerdel som placeras inomhus på väggen, samt en ytterdel som med fördel ställs nära huset utan att fästas på fasad. Du beställer och installerar själv din luftvärmepump efter husleveransen, från valfri lokal installatör.

Det går även bra att värma upp huset med fina eladiatorer från Mill i samtliga rum, alternativt med golvvärme i badrum och/eller resten av huset (som om de massiva trägolven från Moelven inte är härliga nog att gå barfota på).

Har du för avsikt att använda huset som permanentboende har vi ett färdigt paket som dels innebär anpassningar av uppvärmningen. Läs mer under frågan ”Får jag bo permanent i mitt fritidshus?”.

Ja, alla fritidshus från Enkelrum är vinterbonade! Träfönster från Svenska Fönster med treglas låter naturen vara närvarande, utan att släppa in kylan. Och det högeffektiva isoleringsmaterialet Kooltherm gör väggarna välisolerade utan att stjäla värdefulla kvadrat. Innanför panelen på alla Enkelrums fritidshus finns förutom 65 mm stenull, 80 mm Kooltherm. För att uppnå samma isolervärde med bara stenull hade väggreglarna behövt vara runt 200 mm i stället för 145 mm. I ett E34 innebär det att valet av isolering ger mer än en hel kvadrat extra att bo på.

Alla Enkelrum är välisolerade redan i standardutförande, och kan med enkla medel uppnå energikraven på bostadshus. Energihushållningskraven beräknas idag på ett sätt som gör dem svårare att uppnå med ett mindre hus kontra ett stort (då hänsyn inte tas till det totala fotavtrycket – som faktiskt är mindre för ett litet hus). Är drömmen att bo i ditt Enkelrum, tilläggsisolerar vi därför gärna ditt (redan välisolerade) hus med extra Kooltherm i både golv och tak, samt med Svenska Fönsters svanenmärkta fönsteralternativ.

Det minsta vi kan göra är att göra det enkelt för dig som vill leva större, på mindre yta!

Ja! Du kan ansöka om bygglov för ett fritidshus där du senare flyttar in permanent.

Fritidshus saknar exakt definition i bygglagstiftningen men sägs vara ett småhus som inte är inrättat för helårsboende, och är därav undantagna flera av kraven som ställs på permanentboende. Exempelvis när det gäller tillgänglighet, bostadsutformning och energihushållning. Fritidshus är därför enklare att utforma efter eget tycke, och möjliggör bland annat användning av flera stora glaspartier, större valfrihet kring uppvärmning, samt att rum tillåts vara mindre än vad som skulle godkännas i ett permanentboende.

I vissa fall kan det dock vara att föredra att direkt ansöka om bygglov för permanentboende, oavsett när i tiden du planerar att flytta in permanent i ditt Enkelrum. Exempelvis kan bestämmelser i detaljplanen säga att tomten är avsedd endast för bostadshus.

Alla Enkelrum är vinterbonade och välisolerade i standardutförande, och kan med enkla medel uppnå energikraven som ställs på bostadshus. På det sätt som energikraven mäts idag (utan hänsyn till totala fotavtrycket, som faktiskt är mindre med ett litet kontra stort hus), krävs att Enkelrum som ska användas för permanentboende tilläggsisoleras med Kooltherm även i tak och golv samt att fönsterpartier svanenmärks. Utöver detta adderas en luftvärmepumpsdriven varmvattenberedare, samt för ventilationen en PAX Eos luftvärmeåtervinnare. Plats förbereds också för en luft-luftvärmepump som ni själva installerar efter leverans med lokal installatör.

Med mindre justeringar av planlösningen anpassar vi rum, dörrar och trösklar för att uppnå tillgänglighetskraven som ställs på permanentboende.

För att läsa vidare om fritidshus och regler går du in på Boverkets hemsida. Du  kan även kontakta oss för frågor – vi har hjälpt och hanterat många ärenden åt våra kunder.

Små hus blir alltmer populära. Många vill äga sitt egna hem, men slippa känna sig styrd av prylar. I ett litet hus kan du samla bara det och dem som betyder något för dig. Känna friheten som ett litet hus innebär, med lägre levnadskostnader, som gör att du kan lägga pengar på det som du tycker är viktigast.

Du kan inta bostadsmarknaden, lämna stan och komma närmre naturen i ett litet hus med egen trädgård. Kanske odla och bli mer självförsörjande? Mindre yta med färre distraktioner lockar i ett samhälle där allt fler har svårt att hitta lugnet, och där det har börjat kosta mer att leva. Småhus är en smart väg till ett mer välavvägt och enklare liv – ett liv som du själv väljer.

Föregående bild
Nästa bild

Enkelrum på väg!

Det ska vara enkelt att beställa ett alldeles eget nyckelfärdigt fritidshus från Enkelrum. Husens dimensioner är anpassade för transport på våra svenska vägar, och du kan med andra ord få ett nyckelfärdigt fritidshus levererat helt färdigbyggt direkt till din tomt.

E30 och uppåt kan lyftas cirka 10 meter med kranbil. När du beräknar lyftlängden så mäter du från mitten av bilen till mitten av huset. För längre lyft upp till 40 meter kan mobilkran användas. Kontakta oss för att diskutera förutsättningarna på just din tomt.

Kontakta oss

Förverkliga dina idéer med vår expertis! Skicka din förfrågan via formuläret idag och låt oss tillsammans ta det första steget mot ditt drömprojekt!