Nyckelfärdig friggebod

Nyckelfärdig friggebod är Enkelrummet som ger det minsta fotavtrycket, i storlekar från 10-15 kvm. Bäst gör de sig om de får användas som studio i trädgården, kontor, bastu- eller poolhus. Dessa små vinterbonade hus är de snabbaste att bygga och leverera. Avsiktligt designade för dig som inte vill bo större, men som saknar några få välvalda kvadratmeter dedikerade för ditt specifika ändamål. Enkelt!

Bastuhus

Bastuhus med relax är, precis som det låter, framtaget för dig som önskar ett Enkelrum färdigt för bastubad och avkoppling. Storlekar på 5-15 kvm.

Friggebod E10

E10 är den första och minsta friggeboden i Enkelrum-familjen.

Friggebod E15

E15 på 15 kvm ger dig maximalt med utrymme inom ramen för friggebod.

Friggebod Special

Special är friggeboden där du bestämmer det mesta.
Enkel-fakta: Birgit Friggebo var Sveriges bostadsminister och det var tack vare henne som husägare från och med 1979 fick sätta upp en 10 kvm friggebod utan lov. 2008 utökades kvadratmeterna till dagens 15 kvm.

Enkelhet hela vägen!

Vi vet att även ett litet hus kan kännas som ett stort projekt. Därför håller vi processen enkel från början till slut. Så blir din Enkelrum Friggebod till:

friggebod som bastuhus

VECKA 1

Välj storlek

Ett Enkelrum på 10 eller 15 kvm trivs bäst som komplement, och håller sig (som av en händelse) inom godkänd storlek för friggebod. 

hemmaspa med relaxdel

VECKA 2

Anpassa

Gör dina materialval och nyttja våra smarta färdiga paket med genomtänka lösningar för exempelvis bastu, kök och toalett. Eller ta hjälp av oss med ett helt kundspecifikt projekt. 

friggebod med cedertra fasad

VECKA 3

Beställ

När vi har spånat fram din lösning tillsammans och wow-känslan infaller, beställer du enkelt ditt Enkelrum digitalt eller vid ett besök i vårt showroom i Stockholm.

trä

VECKA 4

Förbered för leverans

Ditt Enkelrum handtillverkas på lokalt snickeri av skickliga hantverkare på bara några veckor. Under tiden förbereder du leveransplatsen inför leveransdagen – med husgrund, elanslutning och eventuell vatten- och avloppsanslutning.

friggebod E15 lyfts på plats med mobilkran

VECKA 10

Ta emot ditt Enkelrum

Ditt Enkelrum kommer och lyfts på plats!

Frågor & Svar om Friggebod

Arean på en friggebod får högst vara 15 kvm. Det går också bra att ha flera friggebodar på sammanlagt 15 kvm. Friggebodens höjd får max vara 3 meter från medelmarknivå till taknock.

Nej, du behöver normalt inte söka bygglov för att sätta upp en friggebod på din tomt. Friggeboden är en bygglovsbefriad komplementbyggnad, vilket betyder att den är ett komplement till ett befintligt bostadshus eller fritidshus, och den behöver uppfylla kriterierna för friggebod, exempelvis gällande storlek och placering. I undantagsfall kan kommuner i detaljplan eller områdesbestämmelser, ha bestämt att bygglov ska krävas för en friggebod i det specifika området. Även andra omständigheter kan göra att du behöver söka bygglov för din friggebod, och dessa kan du läsa om i vår friggebodsguide.

Avstånd från friggebod till tomtgräns mot granne, gata, väg, allmänning eller grönyta ska vara minst 4,5 meter. I många fall kan grannen godkänna att friggeboden placeras närmre än 4,5 meter, och det är du som bygger som ska se till att medgivande finns från samtliga berörda grannar vid en sådan placering. Vill du sätta upp en av Enkelrums friggebodar närmre tomtgräns än 4,5 meter och av någon anledning inte kan få grannemedgivande, kan det finnas möjlighet att istället söka bygglov för boden. Om detta gäller dig, rekommenderar vi att du kontaktar Bygglovsenheten i din kommun gällande just din tomt.

Det är tillåtet att bygga en veranda eller altan till din friggebod. Det är dock viktigt att du har koll på hur denna ska utformas för att anses vara bygglovsbefriad. Läs mer om reglerna för bygglovsbefriad altan på Boverkets hemsida eller ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för mer information och rådgivning.

Har du tänkt att placera friggeboden inom strandskyddsområde, normalt inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag, behöver du enligt miljöbalken ansöka om tillstånd, så kallad strandsskyddsdispens. Läs gärna igenom vår kompletta guide för att få ännu bättre koll på friggebodsreglerna.

Nej, en friggebod behöver inte uppfylla reglerna om skydd mot brandspridning mellan byggnader (BBR 5:61), även om den placeras i nära anslutning till befintligt hus. Däremot gäller fortfarande övriga regler i BBR. Friggebodar från Enkelrum uppfyller brandklass EI30 i ytterväggar och fönster kan brandklassas beroende på Enkelrummets placering.

Ja, alla friggebodar från Enkelrum är vinterbonade. Vi bygger med välisolerade treglasfönster i trä från Svenska Fönster, 95 mm väggreglar och 170 mm tak- och golvreglar med stenull som ger en ordentlig isolering för ytan. Friggeboden går lika snabbt att värma upp på vintern, som att kyla ner på sommaren.

Tveka inte att kontakta oss, då vi har hjälpt och hanterat många ärenden åt våra tidigare kunder och ta gärna del av vår friggebodsguide. Du kan även läsa mer på Boverkets hemsida eller ta kontakt med Bygglovsenheten i din kommun.

Föregående bild
Nästa bild

Enkelrum på väg!

Både friggebod E10 och friggebod E15 levereras nyckelfärdigt till din tomt. Du kan flytta in direkt och njuta året om!

För leverans av E10 och E15 används en kranbil som kan lyfta friggeboden cirka 15-20 meter.  Kranbilen är 12 meter lång och 2,5 meter bred (huset är 3,1 meter brett) med en totalvikt om cirka 29 ton. Kranbilen kräver svängutrymme och fast hård mark att köra på. Stödben måste kunna flyttas ut cirka 2 meter åt varje håll.

Kontakta oss

Förverkliga dina idéer med vår expertis! Skicka din förfrågan via formuläret idag och låt oss tillsammans ta det första steget mot ditt drömprojekt!