Friggebod med uteplats från Enkelrum - Vilka regler krävs för att bygga en friggebod

Regler för friggebod 2024 – din kompletta guide

Vilka regler gäller egentligen för att bygga friggebod? Även om du, i de flesta fall, inte behöver söka något bygglov, så behöver du fortfarande följa krav på exempelvis placering, brandsäkerhet och regler kring friggebodens storlek. Vi hjälper dig reda ut vilka regler som gäller för att bygga en bod 2024!

Vad är en friggebod?

En friggebod är en typ av litet uthus eller skjul i Sverige som kan byggas på din tomt utan krav på bygglov. De får bara byggas på tomter där det redan finns ett bostadshus/fritidshus, vilket gör dem till så kallade komplementbyggnader. Bodarna används ofta som exempelvis gästhus, förråd, växthus eller vedbod. Enligt de fastställda reglerna för friggebodar får de dock inte användas som permanent bostad. I stället för att bygga friggeboden från grunden är det mycket populärt och prisvärt att köpa en nyckelfärdig friggebod, perfekt anpassad för storlekskraven och det syfte som du önskar.

Skillnaden mellan ett attefallshus och en friggebod är främst storleken och att en friggebod inte får användas som en permanentbostad. När du ska bygga attefallshus måste du anmäla bygget till Byggnadsnämnden och inväntar startbesked innan du börjar bygga eller tar emot ditt nyckelfärdiga hus.

Storlek – hur stor får en friggebod vara?

Reglerna för en friggebods storlek har ändrats sedan konceptet först infördes år 1979. Då var den maximala storleken för 10 kvm, men sedan 2008 är den tillåtna storleken för friggebod 15 kvm. 

Denna storleksbegränsning syftar till att hålla byggnaden liten nog för att inte kräva bygglov, samtidigt som den erbjuder tillräckligt utrymme för diverse användningsområden. Höjden på boden är också reglerad – den får inte vara högre än 3 meter från mark till taknock.

En vanlig missuppfattning är att friggebodsreglerna tillåter byggnader upp till 20 kvm, men detta stämmer inte. Om du hellre vill bygga en friggebod på exempelvis 20 eller 25 kvm är det i stället reglerna för attefallshus som du måste följa.

Hur många friggebodar får man ha?

Får man bygga flera friggebodar på sin tomt? Ja det får man, men den totala ytan får då inte överstiga den tillåtna byggnadsarean på 15 kvm. Du kan alltså till exempel ha ett förråd som är 5 kvm stort och ett gästhus som är 10 kvm stort, utan att behöva söka bygglov för någon av byggnaderna.

När behöver man bygglov för att bygga friggebod?

Vanligtvis behöver du alltså inget bygglov för att bygga en friggebod år 2024, så länge den följer de fastställda reglerna. Det kan dock krävas andra tillstånd beroende på den specifika platsen och användningen av boden, och det kan finnas undantag och lokala bestämmelser som gör att du behöver söka bygglov.

Då kan du behöva tillstånd/bygglov för friggeboden:

  • Om du vill bygga friggeboden närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och dina grannar inte ger sitt medgivande.
  • Om bygget inte uppfyller lokala bestämmelser eller nationella byggnormer.
  • Om den ska användas som permanent boende eller annan verksamhet som normalt kräver tillstånd.
  • Om du vill bygga friggeboden i ett område med särskilda byggnadsregler eller kulturhistoriskt värde.
  • Om din tomt berörs av strandskyddet.  
  • Om du vill bygga friggeboden nära en allmän väg där den skulle kunna påverka trafiksäkerheten. Då krävs tillstånd från länsstyrelsen.
  • Om du vill installera avlopp, eldstad, ventilation eller vatten i boden.

Om du är osäker på vad som gäller för din tomt bör du alltid kontrollera det med Byggnadsnämnden i din kommun. Du kan också läsa mer om exakt vilka regler som gäller för friggebod på Boverkets hemsida.

Vad är skillnaden mellan en friggebod och ett attefallshus?

Friggebodar och attefallshus är båda typer av mindre komplementbyggnader till fritidshus/bostadshus, men de skiljer sig åt i storlek och regelverk. Attefallshus får vara större och användas som permanentbostad, vilket friggebodar inte är avsedda för.

Det är tillåtet att ha både friggebod/-ar och attefallshus på sin tomt, så länge man följer reglerna för respektive byggnadssort. Attefallshus kräver alltid anmälan till Byggnadsnämnden, vilket inte krävs för friggebodar.

Vilka övriga regler finns för friggebodar?

Utöver storleksbegränsningar måste bygget följa lokala bestämmelser och nationella byggnormer. Detta inkluderar regler kring placering på tomten, avstånd till andra byggnader och fastighetsgränser samt krav på brandsäkerhet. Även om du inte behöver bygglov för en friggebod så är det viktigt att den uppfyller en del krav för att få byggas.

Övriga regler för friggebod:

Om du bygger din bod utan att reglerna uppfyllts, räknas den som ett svartbygge. Du kan då tvingas betala byggsanktionsavgift till Byggnadsnämnden, och boden kan behöva rivas.

Bygg din nyckelfärdiga friggebod med hjälp av Enkelrum

Att välja en nyckelfärdig bod från Enkelrum gör hela processen snabb, bekväm och prisvärd, och kräver minimal arbetsinsats från dig. Vi säkerställer att boden uppfyller de byggnadskrav som finns, och hjälper dig hitta perfekt storlek och utförande för just det du behöver. Läs mer om våra nyckelfärdiga friggebodar eller kontakta oss så berättar vi mer!