Nyckelfärdigt attefallshus

Ett Enkelrum som nyckelfärdigt attefallshus ger dig mer utrymme till det och dem du gillar. Stora nog att användas som åretruntboende för dig, föräldrarna eller barnen. Små nog att effektivt värmas upp under vinterhalvåret. Använd ditt nyckelfärdiga attefallshus som gästhus, tonårsboende, sommarhus, eller varför inte som ett trendigt poolhus där bastu enkelt kan adderas för den ultimata upplevelsen. Efter en godkänd bygganmälan kan huset levereras färdigbyggt direkt till din tomt. Med enkla medel och vår hjälp kan du även anpassa ditt hus för uthyrning. Kontakta oss med din idé!

Attefallshus E20

E20 är vårt mest förfinade attefallshus som inrymmer allt du eller gästerna behöver för att leva lyxigt på landet.

Attefallshus E25

E25, på 25 kvm är ordentligt isolerat för att bo i året om och stort nog att inrymma familj och vänner.

Attefallshus E25 Loft

E25 Loft ger dig extra mycket yta tack vare sitt loftutrymme.

Attefallshus E30

Attefallshus E30, 30 kvm är isolerat nog för att bo i året om och stort nog för att inrymma det mesta och de flesta du bryr dig om.

Attefallshus S30

S30 är ett stort hus i ett litet format. Attefallshuset passar dig som gillar ett traditionellt sadeltak och härlig rymd.

Enkelhet hela vägen!

Vi vet att även ett litet hus kan kännas som ett stort projekt. Därför håller vi processen enkel från början till slut.
Så blir ditt attefallshus från Enkelrum till:

Attefallshus_svart_gotland_funkis

VECKA 1

Välj storlek & utförande

Alla Enkelrum på 20, 25 och 30 kvadrat älskar att agera attefallshus. Önskar du ett komplett utförande färdiginrett med kök och badrum, eller ett Enkelrum i basutförande med helt öppen planlösning?

ikea kök enkelrum komplett

VECKA 2

Anpassa & beställ

Utnyttja våra smarta färdiga paket och materialval eller ta hjälp av oss med ett helt kundspecifikt projekt. Tillsammans skräddarsyr vi din lösning. När wow-känslan infaller, beställer du enkelt ditt Enkelrum digitalt eller vid ett besök på vår showroom i Stockholm.

attefallshus nyckelfardigt arkitektritad interior

VECKA 3

Anmäl till kommunen

Skicka in de underlag du får från oss till kommunen, eller luta dig tillbaka och låt oss sköta bygganmälan. Handläggningstiden hos kommunen varierar mellan ett par veckor upp till tre månader.

VECKA 7

Förbered för leverans

Ditt Enkelrum handtillverkas på lokalt snickeri av skickliga hantverkare på bara några veckor. Under tiden förbereder du leveransplatsen inför leveransdagen – med husgrund, elanslutning och eventuell vatten- och avloppsanslutning.

VECKA 15

Ta emot ditt Enkelrum

Attefallshuset levereras nyckelfärdigt till din tomt. Flytta in direkt!

Attefallshus

Enkel-fakta: Attefallshusets historia började den 2:a juli 2014 då riksdagen klubbade igenom beslutet om en byggnad på 25 kvm som kunde sättas upp på tomten utan bygglov. Huset uppkallades efter den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall. I mars 2021 utökades detta till 30 under nya namnet ”Bolundare”. 

Frågor & Svar om Attefallshus

Arean på ett attefallshus kan maximalt vara 30 kvadratmeter. Till skillnad från friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad, men också som exempelvis garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet är det möjligt att bygga ett attefallshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan, även på prickad mark.

Komplementbostadshus kan vara permanentboende eller fritidshus. Permanentboende menas när man stadigvarande bor på en adress och har skrivit sig på adressen. För permanentboende ska alla BBR:s regler följas (tillgänglighet, Um-värde). För fritidshus gäller inte dessa krav (i ansökan under komplementbostadshus ska man ange om det är fritidshus i fritidshusområde). Komplementhus kan vara, kontor, förråd, garage eller gäststuga. Om det är en uppvärmd lokal som värms upp med mer än 10°C ska Um-värde på 0,33 uppnås. Till exempel om attefallshuset ska användas som ett kontor som är i bruk hela året.

Arean på 30 kvm för attefallshuset kan delas upp, det vill säga exempelvis 25 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Observera att regler för friggebodar gäller fortfarande vilket innebär att man totalt kan uppföra 40 kvm hus utan bygglov. Högsta nockhöjd är 4 meter från marken, inklusive plintar.

Nej, för att få sätta upp ditt attefallshus behöver du endast göra en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Attefallshuset får inte uppföras förrän du har fått ett godkännande och ett startbesked av byggnadsnämnden.

Om attefallshuset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts, precis som med friggebodarna, grannarnas godkännande. Tillstånd måste liksom för friggebod skaffas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

För att läsa vidare om vilka regler som gäller för attefallshus, klicka här. Du kan även kontakta oss för frågor. Vi har hanterat många ärenden åt våra kunder!

Föregående
Nästa

Enkelrum på väg!

För E20 och E25 används en kranbil som kan lyfta attefallshuset cirka 10-20 meter. Kranbilen är cirka 12 meter lång och 2,5 meter bred (huset är 3,1-3,5 meter brett), med en totalvikt om cirka 30 ton. Denna bil kräver svängutrymme och fast hård mark att köra på. Stödben måste kunna flyttas ut 2 meter åt varje håll från bilen till fast hård mark.  

E25 Loft, E30 och S30 fraktas med trailer och lyfts på plats med hjälp av en mobilkran som kan lyfta attefallshuset cirka 10-20 meter. Trailern är mindre smidig än en kranbil och kan ha svårare att komma nära leveransplatsen.