Attefallshus från Enkelrum - Vilka regler gäller för att bygga ett nytt attefallshus

Regler för attefallshus 2024 – komplett guide med allt du behöver veta

Är du intresserad av att bygga ett attefallshus på din tomt, men är osäker på vilka regler som gäller? Denna hustyp är ett perfekt komplement till ditt hem eller fritidshus, och kräver inget bygglov så länge du har koll på alla kriterier och undantag. Vi reder ut exakt vilka regler som gäller för att bygga attefallshus 2024 – bland annat när det kommer till anpassning, placering och hur stort attefallshuset egentligen får vara.

Vad är ett attefallshus?

Ett attefallshus är en typ av kompletterande småhus som får uppföras på din tomt utan bygglov. Det finns två kategorier av huset: komplementbostadshus och komplementbyggnad. Reglerna för dessa skiljer sig lite. Komplementbostadshus som ska användas som permanentbostad ska enligt Boverket ha utrymmen för matlagning, personlig hygien och förvaring. När huset används som bostad ställs även högre krav på anpassning för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. En komplementbyggnad kan däremot fungera som exempelvis ett förråd, garage, bastu eller gästhus, och behöver inte uppfylla samma krav som för ett permanent boende.

Skillnaden mellan ett attefallshus och en friggebod är främst storleken och att en friggebod inte får användas som en permanentbostad. När du ska bygga attefallshus måste du anmäla bygget till Byggnadsnämnden och inväntar startbesked innan du börjar bygga eller tar emot ditt nyckelfärdiga hus.

När behöver man söka bygglov för att bygga ett attefallshus?

Att bygga ett attefallshus 2024 kräver inget bygglov – så länge det uppfyller reglerna och eventuella lokala bestämmelser. En regel för attefallshus är att du inte får bygga närmre än 4,5 meter tomtgränsen utan bygglov/grannarnas medgivande. Bygglov krävs också när huset överskrider den tillåtna maxstorleken, eftersom det då inte längre kategoriseras som ett attefallshus. Det kan också finnas andra faktorer som hindrar dig att bygga fritt på din tomt, exempelvis om området har ett kulturhistoriskt värde eller ligger inom strandskyddsområde. Det är viktigt att följa de lokala bestämmelserna och kontrollera med din kommun om du är osäker på vad som gäller för din tomt.

Hur stort får ett attefallshus vara?

Tidigare fick attefallshus vara upp till 25 kvm stora,  men sedan år 2020 har detta utökats till 30 kvm. Attefallshus som är 30 kvm kallas ofta för ”Bolundare” efter Per Bolund, Sveriges dåvarande bostadsminister. Hur stort ett attefallshus får vara begränsas även på höjden, som får vara max 4 meter räknat från mark till taknock eller husets högsta punkt.

Du får bygga flera attefallshus på samma tomt, men då får den totala ytan av dessa byggnader inte överstiga de angivna maxgränserna utan bygglov. Dessa regler gäller även om du vill bygga ut ett attefallshus du redan har. Blir huset då större än 30 kvm så måste du söka bygglov för hela huset, inte bara den nya delen.

Vad måste jag tänka på innan jag bygger attefallshus?

Innan du bygger ett attefallshus är det viktigt att få ett startsbesked från Byggnadsnämnden. Det är också viktigt att du har koll på alla kriterier och regler för attefallshus, avståndet till tomtgränsen samt att det inte finns några övriga regler som du behöver ta hänsyn till, såsom strandskydd eller om tomten ligger för nära en flygplats.

Det finns dessutom regler för attefallshus när det gäller brandskydd och anpassning för rörelsehindrade. Hus som ska användas som komplementbostad behöver uppfylla striktare krav än komplementbyggnader. Om du planerar att bygga attefallshus närmare än 8 meter från din bostad så gäller striktare regler för godkänt brandskydd,  oavsett om det är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.

Om du bygger ett attefallshus utan startbesked från Byggnadsnämnden räknas det som ett svartbygge, vilket kan straffas med sanktionsavgift eller rivning.

Få hjälp att hitta ditt perfekta hus hos Enkelrum

Har du bestämt dig för att bygga attefallshus intill din bostad eller fritidshus? Hos Enkelrum hittar du nyckelfärdiga hus i olika storlekar och utföranden. Oavsett om du söker ett gästhus, ett poolhus med bastu eller en bostad att hyra ut så har vi det perfekta alternativet för dig. Se och upptäck alla våra nyckelfärdiga attefallshus eller kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att bygga ditt nya drömhus.