Ny lag om bygglovsfritt Attefallshus beslutad idag

Enkelrum E25 (bygglovsfritt s.k. Attefallshus) levereras helt färdigbyggt och lyfts på plats. Du kan flytta in direkt! Idag fattade riksdagen beslut om ny lag beträffande ny bostadsform – komplementbostadshus, s.k. Attefallshus – som kan uppföras utan krav på bygglov. Arean på komplementbostadshus kan vara maximalt 25 kvadratmeter. Till skillnad från dagens friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet är det möjligt att bygga ett komplementbostadshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan, även på prickad mark. Den nya lagen träder i kraft 2 juli i år. Observera att regler för friggebodar gäller fortfarande vilket innebär att man totalt kan uppföra 40 kvm hus utan bygglov. Läs mer om vårt Attefallshus E25 och de nya reglerna här