25 kvm komplementhus utan bygglov, friggebod fortsatt 15 kvm

Från och med den 2 juli ska det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvm bygglovsfritt. Regeringen föreslår att ett komplementbostadshus, med en area på maximalt 25 kvm, s.k. Attefallshus, ska få upprättas utan bygglov men förutsätter att en anmälan till kommunens byggnadsnämnd sker. Regeringen har valt att behålla 15 kvm som maximal area för friggebodar. Men att det ska vara möjligt att bygga både 25 kvm komplementhus och 15 kvm friggebod i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Detta är innebörden i remissen som regeringen idag beslutat att överlämna till lagrådet. Enkelrums E25, 25 kvm uppfyller kraven för de nya reglerna.