Enkelrum & Plockhugget: Ett samarbete för ett hållbart småhusbyggande i trä

Maj 2024 Stockholm / Sverige

Enkelrum, ett ledande namn inom små trähus och kompakta boendelösningar introducerar virke utan kalhyggen i samarbete med Plockhugget, ett framträdande svenskt företag som påbörjat en naturnära revolution av svenska skogsbruksmetoder.

Minst 97% av skogsbruket i Sverige leder idag till kalhyggen. Sedan 1950-talet har kalhyggesbruket omvandlat stora arealer biologiskt rika skogar till planteringar av gran och tall med förhållandevis låg biologisk mångfald och kolinlagring. Om Sverige ska leva upp till svenska miljömål om levande, artrika och resilienta skogslandskap behöver en större del av den svenska skogsmarken brukas med regenerativa, hyggesfria skogsbruksmetoder. Plockhugget är en ledande röst i denna strävan, med en tydlig vision om att lyfta fram skogsbruk som främjar biologisk mångfald och ökad kolinlagring i skogliga ekosystem och träprodukter. Tillsammans med dem vill Enkelrum samarbeta mot en vision att bevara jordens resurser genom hållbart byggande, ett litet trähus i taget.

«Trä är och har alltid varit grunden i våra Enkelrum. Tillsammans med vår samarbetspartner Plockhugget vill vi stötta arbetet för välmående skogar med biologisk mångfald för att säkerställa en långsiktighet i det svenska skogsbruket. Genom att köpa hållbart trä med certifikat från Plockhugget säkerställer Enkelrum att dess hem inte bara är estetiskt tilltalande utan också miljömässigt ansvarsfulla i hela processen från trädet till färdigt hus»

  – Amanda Johansson, CEO på Enkelrum

Enkelrum plockhugget gran panel skog

Liknande Plockhuggets filosofi tror Enkelrum på att främja lokalt och hållbart skogsbruk och byggande, där värden som biologisk mångfald, kvalitet och respekt för naturen står i centrum. Enkelrum har sedan starten 2005 strävat efter att bevara en levande landsbygd med småskalig produktion lokalt belägen i Sverige genom tillverkning av alla Enkelrum på mindre snickerier runtom i landet. Samarbetet med Plockhugget är ytterligare ett steg mot att hålla det lokalt och stötta det svenska skogsbruket och tillverkningsindustrin.

«Enkelrum är föregångare. De är bland de första företagen som står upp för bevarandet och återskapandet av variationsrika skogar genom att stödja utvecklingen av ett regenerativt naturnära skogsbruk. Vi är väldigt glada över samarbetet och hoppas att många fler företag ska hoppa på tåget till hållbar virkes- och träråvara på riktigt.»

 – Annevi Sjöberg, Delägare och ansvarig för företagssamverkan på Plockhugget.

enkelrum plockhugget produktion lokal

Allt virke i Enkelrum kommer med certifikat från Plockhugget för hyggesfri träråvara – vilket betyder att köparen automatiskt också med sitt Enkelrum har varit med och bevarat skogens naturliga ekosystem och mångfald.

För mer information, kontakta:

Om Enkelrum

Enkelrum är ett svenskt företag med fokus på kompakta boendelösningar och med en vision om att skapa rum för det enklare livet, ett litet hus i taget. Med ett åtagande för enkelhet, funktionalitet, kvalitet och stöd till lokala branscher, strävar Enkelrum efter att omdefiniera hur våra boendeutrymmen kan bli mindre, samtidigt som de är funktionella, stilrena och bekväma.

Amanda Johansson

Tel: +46 72 575 84 30

Mail: amanda.johansson@enkelrum.se

Om Plockhugget

Plockhugget har utarbetat en standard för hyggesfritt, naturnära skogsbruk, där skogsägaren avverkar färre men större träd och anpassar uttagen utifrån lokala förutsättningar så att naturen kan sköta återväxten. Standarden ger virke med större klimatnytta och biologisk mångfald och på det viset möjlighet att bygga in goda värden i väggarna.

plockhugget.se

Annevi Sjöberg

Telefon: +46 733622509

Mail: annevi@plockhugget.se

Instagram

@enkelrum

@plockhugget

Fotograf Mathilda Werngren