Bli startklar för attefallshuset!

Bli startklar för attefallshuset!

 

Planerar du för ett attefallshus? Så här får du startbesked från byggnadsnämnden och kan komma igång snabbt! Missa inte dessa tips från attefallshus-ägare och Boverkets expert.

 

De flesta har koll på att attefallshuset inte får placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan grannars medgivande, eller att taknockshöjden får vara maximalt 4 meter över medelmarknivån. Men att ta tag i anmälan till Byggnadsnämnden är helt enkelt inte lika roligt som att samla information om hur huset ska se ut. Gör en mjukstart med tips från ägare till attefallshus och en expert på Boverket.  

Tid är pengar, brukar man säga, men ett färdigt attefallshus som får lov att lyftas på plats rätt tid på året kan även även innebära en härligare fritid. Ett attefallshus om maximalt 25 kvadratmeter byggnadsarea behöver som bekant inget bygglov om det byggs som komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Men åtgärden är däremot anmälningspliktig och det gäller att lämna in anmälan till byggnadsnämnden i god tid. Precis som vid bygglov är det först när startbeskedet från byggnadsnämnden kommer som det är tillåtet att påbörja bygget. 

”Många tror att meningen med en lovbefriad åtgärd är att det ska gå enkelt och snabbt. Förenklingen ligger istället i möjligheten att avvika från detaljplan. Själva handläggningen av anmälan är till stor del densamma som vid bygglov” menar Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket, som figurerar i Boverkets film på Youtube där han tillsammans med en jurist besvarar frågor om bygglovsbefriade åtgärder.

attefallshuset
Processen för bygganmälan, Enkelrum pressbild.

 

Första steget till startbeskedet är att fylla i och skicka blanketten ”Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd” som finns på kommunens webbsida. tillsammans med ritningar och förslag till kontrollplan. Ritningarna kan ritas på egen hand men ska vara skalenliga och ha utsatta mått. De kan exempelvis ange avstånd mellan tomtgränsen och det planerade attefallshuset. Det viktiga är att ritningarna är tydliga och att de tydligt anger hur huset ska placeras på tomten. Vid handläggningen av anmälan bedömer sedan byggnadsnämnden bland annat byggnadens placering, lokalisering, användning, utformning och förslag till kontrollplan.

Det finns ännu ingen enhetlig tillämpning av lagen om bygglovsbefriade åtgärder mellan kommungränserna, men en undersökning från Boverket från 2015 visar att 57 procent av byggnadsnämnderna inte vägrat något startbesked. När diskussioner förs med byggnadsnämnderna är det oftast uppgifter om placeringen, de tekniska egenskapskraven eller val av material eller färg som behöver kompletteras för att startbesked ska kunna ges.

”Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om bland annat fastighetsbeteckning och tidpunkt för när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Det anges inte några specifika krav från Boverket på vilka handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden, som själv avgör vilka handlingar som behövs för att de ska kunna bedöma den byggnad som anmälan avser”, säger Fredrik Ingmarson.

Vilka handlingar som krävs till anmälan skiljer sig därför åt mellan kommuner. Enligt en rapporten från Boverket – som tar upp hur vissa kommuner tillämpar lagen – är de vanligaste handlingarna som krävs fasadritning, planritning och förslag till kontrollplan. Färg- och materialval ingår i begreppet fasadritning. Vid behov begär också några kommuner in uppgifter om kontrollansvarig, teknisk beskrivning, marksektionsritning, markplaneringsritning, geoteknisk undersökning samt uppgifter om färg- och materialval. 

Kommunens bygglovshandläggare kan berätta närmare om vad som gäller för fastigheten och vad som ska lämnas in till byggnadsnämnden.

Beroende på typ av tomt, kommun och säsong kan väntan bli allt från 2 till 10 veckor. Ofta krävs även kompletteringar under handläggningstiden. Om huset ska byggas på en strandtomt kan det dessutom krävas strandskyddsdispens. 

När Mats Almgren och hans familj på Gotland planerade sitt attefallshus fick de det mesta de behövde inför anmälan till Byggnadsnämnden från Enkelrum i samband med köpet av hustypen E25.

De bor i Visby och har stuga i Åminne som ligger på östra sidan av ön. Attefallshuset förlänger säsongen som komplementbostad till den gamla sommarstugan med enkelglas.

 

poolhus
Poolhus, Enkelrum pressbild. 

 

”Det var vår äldste son som fick idén att vi även skulle bygga en pool. Och visst är det trevligt med huset särskilt för barnbarnen. Det stora glaspartierna ligger mot poolen och det är fyra meter från huset till poolen. Däremellan har vi ett trädäck där vi kan sitta och fika”, berättar Mats.”Vi såg ett demonstrationshus vid Arlanda och funderade igenom våra behov. Vi har vänt och vridit på olika alternativ och gjorde några ändringar som en vägg som delar av sovrummet och två fönster istället för tre som i standardvarianten”

”Den 12 september skickade vi in anmälan. Vi kompletterade med information i november och beslutet kom den 22 november. Det tog lite tid bara men de var underbemannade på bygglovsenheten. Vi satt och väntade några gånger på bygglovsenhetens mottagningstid men vi är ju pensionärer och har gott om tid. Vi lämnade in marklovsansökan för poolen den 5 februari och fick beslut den 24 februari. Huset byggdes under vintern men levererades först 29 mars. I och med att vi byggde pool i samma veva ville vi att husleveransen skulle förskjutas”, säger Mats.

Dokumentation från Enkelrummet kompletterades med en beskrivning av planen för vatten och avloppsanslutning.

”Det var många papper att fylla i, dels skulle vi ha anslutning till kommunalt vatten”, säger Mats. ”Det är bra att man får en lista på vad som skulle med i anmälan. Vi fick en extra avgift för anslutning av ett nytt hus och dokumentera att vi fick ansluta ett till hus till avloppsförgreningen. Vi fick också skicka med detaljerade uppgifter om avstånd i förhållande till befintliga hus och tomtgränsen. Vi trodde att det räckte med regeln om 4,5 meter ifrån tomtgränsen men det finns ju mer att ta hänsyn till. De ville ha en ritning i skala 1:400 på och jag ritade en enkel på egen hand i Paint.” 

Det mesta av reglerna finns till för att huset inte ska komma att störa grannar. Mats med familj fick komplettera med uppgifter men behövde inte kompromissa. Mats tycker det är viktigt att vara medveten om att det kan ta tid att få godkänt på anmälan.

”Många har en vision om att det ska göras på två veckor men det behövs remiss till olika nämnder och förvaltningar och olika avdelningar som ska yttra sig och kolla upp området som kan ha olika kravnivåer beroende på om det till exempel ligger mitt ute i skogen, i ett tättbebyggt område eller semesterområde. Vårt område räknas som tätbebyggd och hade det varit 500 meter bort, på andra sidan vägen hade vi inte behövt lika mycket dokumentation”.

Per Magnusson i Grönviken i Uppsala har ett E25 med loft som levererades 2016. 

”Anmälan lämnades in i slutet av maj och vi fick svaret på max två veckor. Det enda som synkade projektet var hantverkareproblem när vi skulle förbereda grunden för huset. Enkelrum stod för själva huset och att lyfta det på plats och vi skulle ordna marken med en enskild hantverkare. Under sommaren gjorde vi grunden och grävde för vatten och avloppet och huset kom i september, det passade oss bra så vi slapp stressa med förberedelserna”, berättar Per.   

Attefallshuset är nu tillfälligt boende för en liten familj som letar permanent bostad. Ett eget litet hus som har kök, badrum, vardagsrum och loft fungerar som mellanting från ingenting till att skaffa något själv. “Det här huset har allt man behöver i ett boende. Det enda vi kompletterade med var den smidiga köksfläkten Cylinda Exklusiv 50 cm

attefallshus kök badrum
Attefallshus E25 med kök och badrum, Enkelrum pressbild.

När det gäller stilen på attefallshuset ville familjen att det skulle passa ihop med boningshuset som är falurött med sadeltak och det målades därför med Falu rödfärg. Men när det gällde utformningen av var funktionen med ett loft viktigare än stilen och det blev ett pulpettak. Familjen har även byggt en friggebod med pulpettak som är pumphus till attefallshuset och förvaring.

”Vi fick intyg och en checklista från Enkelrum tillsammans med ritningar och kontrollplan. Några saker fick vi komplettera med när vi lämnade in anmälan. Vår kontakt på byggnadskontoret frågade om ett par ritningar som inte rörde själva huset men i övrigt gick det bra att använda manualen från Enkelrum. Där fanns några exempel på hur andra har gjort med olika typer av hus, en checklista och kontrollplan. Inför bygget fick vi själva fixa grunden och anslutningar och anlitade en entreprenör för det jobbet”, säger Per.

”Just att ha en mall underlättar jättemycket och checklistan svarade också på vilken hantverkare som har ansvar för varje del. Det kunde vi lätt applicera på vårt fall, säger Per och fortsätter: ”Om vi hade börjat på egen hand från ingenting hade det blivit flera vändor fram och tillbaka. Vi skulle till exempel skydda grunden mot fukt och det var bra att checklistan tog upp det så grunden blev rätt förberedd”.

Per vill påminna alla som har fått startbesked att komma ihåg att skicka in det som behövs inför slutbesked.

”När vi gjorde anmälan och fick startbeskedet fick vi med kommunens underlag för vad vi skulle uppge inför slutbeskedet. Ett slutbesked ska man ha fått innan man flyttar in men det är lätt att glömma.”

Handlingar som efterfrågas och ska skickas in (alla kommuner)

 • Anmälningsblankett (finns på din kommuns hemsida att ladda ner.)
 • Planritning 1:100
 • Fasadritningar 1:100 (med färg- och materialval)
 • Sektionsritning 1:100
 • Situationsplan 1:400 eller 1:500 som bygger på en nybyggnadskarta
 • Konstruktionsritning
 • Godkännande av grannar om närmare än 4,5m
 • Förslag till kontrollplan

Handlingar som kan efterfrågas (olika från kommun till kommun)

 • Förslag på kontrollansvarig
 • Planritning 1:100, möblerad med funktionsmått som redovisar tillgänglighet
 • U-medelvärdesberäkning (energiberäkning)
 • Brandskyddbeskrivning
 • Redovisning av vatten- och avloppslösning
 • Ventilationsredovisning
 • Markplaneringsritning
 • Utlåtande från sakkunnig angående tillgänglighetskrav
 • Ytterligare ansökningshandlingar kan tillkomma  t ex om det krävs strandskyddsdispens, ansökan för avlopp och vatten eller uppvärmning.
 • Marksektionsritning