Organowood fasad 5 ar gammal

Ditt Enkelrums resa börjar i skogen

Nytt samarbete för ett enkelt Ekorum

2021/03/04

Ekorum är en helt ny typ av nyckelfärdigt Enkelrum som kombinerar design, funktion och miljömedvetenhet. Ett hus för dig som vill leva ekologiskt och smart på liten yta!

Ekorum är skapat i nära samarbete med de svenska företagen Plockhugget och OrganoWood som liksom Enkelrum jobbar för hållbart skogsbruk och träbyggande. Tillsammans erbjuder vi ett Enkelrum där du kan följa virket till ditt hus från avverkningsplatsen i den svenska skogen till leverans på din tomt. Då vet du att ditt hus producerats av trä från välmående skogar där varje träd omsorgsfullt valts ut (Plockhugget), för att sedan bli virke som behandlats genom en miljövänlig process (OrganoWood) och slutligen snickrats ihop för hand av Enkelrums snickare i Fjärås, strax söder om Göteborg.

‘Samarbetet mellan Enkelrum, Plockhugget och OrganoWood har utvecklats ur en delad syn att husbyggande kan bidra till ett hållbart samhälle. Vårt grundmaterial, furu och gran, är av svenskt ursprung och helt förädlat i Sverige.’

Med material från Plockhugget och en fasad i miljöcertifierat OrganoWood har Ekorum inte bara en noga uttänkt estetisk och funktionell form utan kommer också från en lokal produktionskedja med långsiktighet och miljötänk.

Ekorummet produceras på beställning vilket ger dig möjlighet att påverka uttrycket på just ditt hus. Tack vare sin genomtänkta tillverkningsprocess kommer det att hålla sig fint också för kommande generationer.

organowood plockhugget organowood fasad

Ett Enklerum med panel i Organowood som grånar över tid. Organowooods produktion av virke är spårbart och hållbart producerat enligt både PEFC och FSC. Det går att återvinna utan restriktioner, innehåller inga farliga kemikalier, och har en väldigt lång hållbarhet.

Framtidens Ekorum

Samarbetet mellan Enkelrum, Plockhugget och OrganoWood har utvecklats ur en delad syn att husbyggande kan bidra till ett hållbart samhälle. Vårt grundmaterial, furu och gran, är av svenskt ursprung och helt förädlat i Sverige. Genom hela konstruktionen används naturliga material som är förnybara, nedbrytningsbara eller återvinningsbara. Ditt Ekorum är en ultramiljövänlig produkt om du så vill. En produkt för framtiden!

Intresserad av ett Ekorum som kan göra skillnad? Berätta mer för oss!

plockhugget organowood panel detalj

attefallshus 30 i silvergrå fasad ståendes i skogen

Organowood fasad 5 ar gammal

MER OM FÖRETAGEN

Organowooods produktion virke är spårbart och hållbart producerat enligt både PEFC och FSC. Det går att återvinna utan restriktioner och det innehåller inga farliga kemikalier och har en väldigt lång hållbarhet.”

Organowood organowood.se

“Hyggesfritt skogsbruk bidrar till vackra skogar med träd i olika åldrar och varierad växtlighet där en mångfald av arter trivs och frodas!”

Plockhugget plockhugget.se

Instagram

@plockhugget

@organowood

@enkelrum