Enkelrum i Norge och Finland

Sedan början av året är Enkelrum i Norge och i Finland. Heidi Lax är vår säljrepresentant i Finland och Tor-Arnt Roko i Norge.