Mikrohus

Kliv in på bostadsmarknaden med ett mikrohus

Småhus beskrivs ofta som ett kostnadseffektivt sätt att få in människor på bostadsmarknaden. Och ämnet berördes när Enkelrum Norge nyligen intervjuades i norska Byggmesteren.

I Sverige presenterade regeringen tydligt småhus som en möjlig lösning på bostadsbristen då man för två år sedan klubbade igenom en ökning av attefallsregeln. En förändring som innebar att husen kunde vara 30 kvadrat istället för tidigare 25, och då bli lättare att inreda som bostad. Enkelrums nya representanter i Norge berättar i en artikel i Byggmesteren hur ”mikrohusen” kan vara ett bra sätt att ta sig in på en tuff bostadsmarknad även i grannlandet.

‘Med de høye prisene som er nå, er dette et godt alternativ for å få folk inn på boligmarkedet. Her kan du få et nøkkelferdig hus på 40 kvadratmeter til 1,3 millioner, med leveringstid på 12 uker. Og man kan leve godt på 40 kvadratmeter. Det er uendelig med løsninger’

Siren Hovland, ur artikeln “Satser på svenske mikrohus i Voss”

I artikeln avslöjar de även sina egna drömmar om vart Enkelrum Norge befinner sig inom en snar framtid – när de nu står redo att leverera kvalitativa småhus från Sverige. Och kanske med tiden lokalt producerat i Norge. Läs artikeln i Byggmesteren här (publicerad 9 maj 2022).