Nya regler för Friggebodar – “Attefallshus” 25 kvm

Enkelrum E25 uppfyller nya reglerna för friggebod på 25 kvm, så kallat “Attefallshus”. Regeringen beslutade den 20 mars om en proposition som öppnar för möjligheten att bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus för permanentboende utan att behöva söka bygglov, ett så kallat ”Attefallshus”. Riksdagen avser besluta i frågan den 4 juni 2014 och målet är att de nya reglerna ska gälla från den 2 juli 2014. Arean ska kunna vara maximalt 25 kvadratmeter. Till skillnad från dagens friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet ska det vara möjligt att bygga ett komplementbostadshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan. Enkelrum E25 är helt anpassad till de nya reglerna för komplementhus, levereras vinterbonat komplett med kök och badrum. Som alla Enkelrums hus levereras E25 med lastbil och lyfts på plats med kran. Efter installationen av vatten och avlopp är huset klart för inflyttning. Vi har redan levererat ett antal E25 och huset finns i produktion och kan levereras inom 6 veckor. Mer om E25 Läs regeringens PM om bygglovsfritt komplementbostadshus, så kallat “Attefallshus”