Serveringsbodar i Axeltorv i Helsingör, Danmark skiss

Serveringsbodar till Axeltorv i Helsingör, Danmark.

Enkelrum har blivit utvald till att leverera flyttbara serveringsbodar till Axeltorv i Helsingör, Danmark. Till en början ska tre serveringsbodar levereras och ställas runt torget. Serveringsbodarna har anpassats till stadskärnans krav på design och kommer att erbjuda gästerna öl, vin kaffe och pölse (korv).  Leverans beräknas ske i början av maj