detalj nest svart fasad

Attefallstillbyggnad på max 15 kvm — Detta gäller

Attefallstillbyggnad är ett populärt alternativ för dig som vill utöka din bostad utan att behöva ansöka om bygglov. Denna form av tillbyggnad tillåter dig som fastighetsägare att lägga till upp till 15 kvm extra yta till ditt befintliga bostadshus eller fritidshus.

En attefallstillbyggnad är oftast bygglovsbefriad – så länge reglerna kring bland annat storlek, placering och bygganmälan följs.

Regler för attefallstillbyggnad

För att en attefallstillbyggnad ska vara bygglovsbefriad finns klara regler som måste följas. Tillbyggnaden får bara göras på ett en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus. En attefallstillbyggnad får inte överstiga 15 kvm i bruttoarea och den måste placeras inom tomtgränsen. Även om bygglov inte krävs så måste en anmälan skickas in till byggnadsnämnden för godkännande, och du måste invänta startbesked innan bygget påbörjas.

Det finns också specifika regler för hur nära tomtgränsen tillbyggnaden får placeras. Om den placeras inom 4,5 meter från en grannes tomt så krävs medgivande, helst i skriftlig form. Den får inte placeras inom 4,5 meter från allmän plats där ingen kan lämna medgivande, såsom en väg, park eller gata. En attefallstillbyggnad får inte heller vara högre än bostadshusets taknockshöjd.

Det finns även ytterligare faktorer som kan påverka om din planerade tillbyggnad kräver bygglov. Bygglovsbefrielsen gäller exempelvis inte för byggnader med miljömässigt eller kulturhistoriskt värde, och inte för tomter i områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Exakta regler för attefallstillbyggnad finns att läsa på Boverkets hemsida.

Skillnad mellan attefallstillbyggnad och tillbyggnad på attefallshus

Det är viktigt att skilja mellan attefallstillbyggnad och tillbyggnad på attefallshus. En attefallstillbyggnad är en utbyggnad av ett bostadshus eller fritidshus, medan en tillbyggnad på attefallshus innebär att man utökar ett redan existerande attefallshus. En tillbyggnad på attefallshus kan dock också vara bygglovsbefriad, enligt reglerna för attefallshus.

En attefallstillbyggnad får vara max 15 kvm stor, medan attefallshus (inklusive tillbyggnader) får vara max 30 kvm stor. Om du behöver en större tillbyggnad än 15 kvm kan det alltså vara en bättre idé att bygga ett nyckelfärdigt attefallshus än att göra en tillbyggnad av bostadshuset.

Smidiga alternativ till tillbyggnad

För den som söker ytterligare utrymme finns flera alternativ som inte kräver bygglov. Utöver attefallstillbyggnad finns möjligheten att uppföra ett helt fristående attefallshus på upp till 30 kvm, vilken också kan användas som exempelvis permanentbostad. Ett ytterligare alternativ är att bygga en friggebod, som får vara upp till 15 kvm stora utan krav på bygglov. Varje alternativ har sina fördelar och begränsningar, så valet bör alltid baseras på dina specifika behov, din tomtstorlek och hur du planerar att använda det extra utrymmet.

Enkelrum erbjuder nyckelfärdiga attefallshus och friggebodar och vi hjälper dig gärna hitta den bästa lösningen för just dina behov. Kontakta oss så berättar vi mer!

Frågor och svar om attefallstillbyggnad

Vad krävs för att bygga en attefallstillbyggnad?

För att få göra en attefallstillbyggnad behövs startbesked från byggnadsnämnden, men vanligtvis inget bygglov. Tillbyggnaden måste ske på ett bostadshus (inklusive fritidshus). Den får inte göras på ett komplementhus som ett attefallshus eller friggebod. Tillbyggnaden får vara max 15 kvm stor. Exakta regler för attefallstillbyggnad finns att läsa på Boverkets hemsida.

Får man ha både ett attefallshus och en attefallstillbyggnad?

Ja, du får ha ett attefallshus på din tomt och göra en tillbyggnad till din bostad utan att behöva bygglov. Det förutsätter såklart att resterande regler för attefallshus/attefallstillbyggnad är uppfyllda.  

Får man göra en attefallstillbyggnad på 30 kvm?

Nej, du får inte göra en attefallstillbyggnad på 30 kvm. Om du vill göra en större tillbyggnad än 15 kvm måste du ansöka om bygglov. Det är däremot tillåtet att göra en större tillbyggnad på attefallshus, som får vara upp till 30 kvm stora. Om det känns krångligt att bygga om din bostad, om du har mer utrymme på en annan del av tomten eller om du helt enkelt behöver en större tillbyggnad än 15 kvm kan du alltså i stället bygga ett fristående, nyckelfärdigt attefallshus någon annanstans på tomten.

Får man göra flera attefallstillbyggnader?

Nej, om du eller tidigare husägare redan har gjort en attefallstillbyggnad så får du tyvärr inte göra en till utan bygglov. Det gäller även om tidigare tillbyggnad är mindre än 15 kvm och du vill utöka till en sammanlagd storlek på max 15 kvm.

Kan jag använda ett Enkelrum som attefallstillbyggnad?

Ja, du kan använda ett Enkelrum som attefallstillbyggnad om det byggs ihop med ditt befintliga hus. Det enklaste sättet är att koppla samman ett Enkelrum E10 och modulen E-länk på en sammanlagd storlek om max 15 kvm. Läs mer om lösningar med E-länk!