nya utokade regler 30 kvm

Nya utökade regler för attefallshus- Så kan det bli lättare med de nya 30 kvm!

Redan från 1a Augusti 2020 kan det bli lättare för dig som vill använda dina 30 kvm attefallshus till annat än bostadshus. 

I vår tidigare artikel om varför 30 inte är det nya 25 listade vi skillnaderna i reglerna för attefallshus 25 kvm och attefallshus 30 kvm (även kallade Bolundare). Detta då kommuner, säljare och köpare har upplevt det svårt att förstå vad som gäller för 30 kvm jämfört med 25 kvm. Denna förvirring i kombination med sommarens ‘Hemester’ har gjort att riksdagen snabbt tagit tag i frågan. Det nya förslaget om utökade regler, dvs likadana regler för både 25 och 30 ska idag (tisdag) debatteras i riksdagen och beslut väntas redan imorgon onsdag.

‘Nu får vi enkla, tydliga och enhetliga regler’

– Emma Hult (MP) i inervju med DN.

Detta gäller för Attefallshus 25 och 30 kvm om regeländringen går igenom: 

Attefallshus 25 och 30 kvm kan användas både som komplementbostadshus i form av permanentbostad eller fritidshus men också som komplementhus t.ex. garage, kontor, förråd eller gäststuga. Permanentbostad menas när man stadigvarande bor på en adress och har skrivit sig på adressen. För permanentboende ska alla BBR:s regler gällande tillgänglighet, isolering mm. följas.

Oavsett om du vill ansöka som komplementhus eller komplementbostadshus behövs en bygganmälan till byggnadsnämden för både attefallshus 25 kvm och 30 kvm. Attefallshuset får inte uppföras förrän ni har fått ett godkännande och ett startbesked av byggnadsnämnden.

Läs mer om de nya förslaget i DNs artikel här.

Enkelrum har idag flera Attefallsmodeller och även visningshus i Stockholm och Göteborg av 30 kvm. Se mer om Enkelrums attefallshus och boka din visning här.