attefallshus30kvmnya25

Varför 30 inte är det nya 25 – Vi listar här skillnaderna

Idag beslutar regeringen om attefallshus 30 kvm. Det nya attefallshuset på 30 kvm måste till skillnad från dagens attefallshus på 25 kvm fungera som permanentbostad eller fritidshus. Om det ska användas som permanentboende ska huset alltså anpassas efter BBR:s krav. Dessa krav innebär i praktiken: Större badrum, något bredare dörrar, mer isolering och tjockare fönster. Något som alla våra större Enkelrum (25 kvadrat och uppåt) redan uppfyller.

De nya attefallshuset på 30 kvm hoppas på så sätt vara en lösning på bostadskrisen då fler attefallshus förväntas användas som bostäder. Läs mer om bakgrunden till det utökade attefallshuset här och se TV4:s inslag med Thomas Sandell här. Vi har för enkelhetens skull listat de viktigaste reglerna och skillnaderna att känna till.

Attefallshus 30 kvm regler vs 25 kvm

  • AREA: Attefallshus 25 kvm kan som namnet avslöjar max vara 25 kvm utvändigt mått och de nya 30 kvm, 30 kvm utvändigt mått. Enkelt.
  • AREA PÅ TOMT: Attefallshuset, oavsett 25 kvm eller 30 kvm och friggebodens (s.k. komplementbyggander) totala area på din tomt får max uppgå till 40 kvm. Dessa 40 kvm kan disponeras till exempel 30 kvm + 10 kvm istället för 25 kvm + 15 kvm. Om du redan har en friggebod på 15 kvm på tomten kan du alltså inte bygga ett attefallshus på 30 kvm. Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus där.
  • MÅTT: För både attefallshus 30 kvm och 25 kvm gäller högsta nockhöjd på 4 meter från marken (inkl. plintar) och attefallshuset får ej byggas närmare än 4,5 från tomtgräns. Om attefallshuset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts grannarnas godkännande.
  • ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Attefallshus 25 kvm kan användas både som komplementbostadshus i form av permanentbostad eller fritidshus men också som komplementhus t.ex. garage, kontor, förråd eller gäststuga. Attefallshus 30 kvm kan enbart användas som komplementbostadshus i form av permanentbostad eller fritidshus. Permanentboende menas när man stadigvarande bor på en adress och har skrivit sig på adressen. För permanentboende ska alla BBR:s regler följas.  
  • ANSÖKAN: För både attefallshus 25 kvm och 30 kvm behövs en bygganmälan till byggnadsnämden för er kommun där ni tänkt placera huset. Attefallshuset får inte uppföras förrän ni har fått ett godkännande och ett startbesked av byggnadsnämnden.
  • TILLGÄNGLIGHET: Både attefallshus 25 kvm och 30 kvm ska vara tillgängliga om de ska användas som permanentbostad. Attefallshus 25 eller 30 som ska byggas och användas som fritidshus behöver dock inte tillgänglighetsanpassas.

attefallshus kok kamin

Allt fler vill leva enkelt och funktionellt

Att bo mindre med effektiva ytor och med så lite miljöpåverkan som möjligt blir allt mer poppis, därför ser vi det nya attefallshuset på 30 kvm som en möjlighet till detta. Enkelrum kommer erbjuda 2 olika alternativ till attefallshus 30 kvm som permanentboende, en sadeltaksmodell och en pulpettaksmodell. Vi erbjuder även flera modeller för 30 kvadrat fritidshus.

Vi visar dig gärna hur du kan bo bra på en mindre yta, kontakta oss för att utforma ditt Enkelrum (oavsett storlek) tillsammans med oss!

Kontakta oss!