nya utokade regler 30 kvm

Bygga attefallshus 2022 – vilka regler gäller?

Idag gäller samma regler oavsett om du planerar att bygga ett attefallshus 25 kvm eller ett attefallshus 30 kvm.

Kanske minns du förvirringen för två år sedan när attefallsregeln utökades, och ett attefallshus äntligen fick vara 30 kvm istället för 25 kvm? En kort tid gällde olika regler för hur de olika varianterna fick utformas. Men idag är det enklare för dig som planerar ett bygglovsfritt attefallshus.

Regler för attefallshus 2022:

Attefallshus 25 och 30 kvm kan användas både som komplementbostadshus i form av permanentbostad eller fritidshus men också som komplementhus t.ex. garage, kontor, förråd eller gäststuga. Permanentbostad menas när man stadigvarande bor på en adress och har skrivit sig på adressen. För permanentboende ska alla BBR:s regler gällande tillgänglighet, isolering m.m. följas.

Oavsett om du vill ansöka som komplementhus eller komplementbostadshus behövs en bygganmälan till byggnadsnämden för både attefallshus 25 kvm och 30 kvm. Attefallshuset får inte uppföras förrän ni har fått ett godkännande och ett startbesked av byggnadsnämnden.

‘“Ett Attefallshus är ju som vilket hus som helst fast mindre. Egentligen ska man vara ute minst ett halvår innan du ska börja bygga. Du ska hinna komma fram till vad du vill ha, lämna in bygganmälan innan huset ska byggas och ordna markberedning.”’

– Jörgen Axelson, Enkelrum ur artikel “Få dina drömmars Attefallshus”

Läs hela artikeln i Houzz för fler tips för dig som ska bygga.

Mer om Attefallsregeln

Attefallshusets historia började den 2:a juli 2014 då riksdagen klubbade igenom beslutet om en byggnad på 25 kvm som kunde sättas upp på tomten utan bygglov. Huset uppkallades efter den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall. Då fick attefallshuset vara högst 25 kvm oavsett om det var en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.

I mars 2020 utökades detta till 30 kvm under nya namnet “Bolundare”. Mellan den 1 mars 2020 och den 31 juli 2020 fick attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 25 kvm om det var en komplementbyggnad och högst 30 kvm om det var ett komplementbostadshus. I vår artikel om varför 30 inte är det nya 25 listade vi dessa skillnader. Detta då kommuner, säljare och köpare upplevde det svårt att förstå vad som gäller för 30 kvm jämfört med 25 kvm.

Förvirringen i kombination med pandemisommarens ‘Hemester’ gjorde att riksdagen snabbt arbetade fram ett nytt förslag om likadana regler oavsett storlek. De nya reglerna började gälla bara fem månader efter regeländringen. Sedan den 1 augusti 2020 får attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 30 kvm oavsett om det är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.

Enkelrum har idag flera Attefallsmodeller och kan ordna visning på våra snickerier i Göteborg och Malmö. Se mer om Enkelrums attefallshus och boka din visning här.